Poklici in dejavnosti Slavist

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Ahn, Friedrich
5. maj 1861, Celje, Slovenija
16. september 1916, Gradec, Štajerska, Avstrija
Asbóth, Oszkar
10. avgust 1852, Arad, Romunija
24. avgust 1920, Budimpešta, Madžarska
Bernard, Antonija
7. maj 1942, Lovrenc na Pohorju, Slovenija
8. oktober 2010, Pariz, Francija
Bojc, Etbin
22. oktober 1906, Vače, Slovenija
30. december 1975, Ljubljana, Slovenija
Bonazza, Sergio
26. oktober 1938, Dolina, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Giusti, Wolfgango
2. december 1901, Firence, Toskana, Italija
1980, Rim, Lacij, Italija
Janežič, Anton
19. december 1828, Leše (Št. Jakob v Rožu, obč.), Koroška, Avstrija
18. september 1869, Celovec, Koroška, Avstrija
Jensen, Alfred
30. september 1859, Hälsingtuna, Švedska
15. september 1921, Dunaj, Avstrija
Kidrič, Franc
23. marec 1880, Ratanska vas, Slovenija
11. april 1950, Ljubljana, Slovenija
Kopitar, Jernej
21. avgust 1780, Repnje, Slovenija
11. avgust 1844, Dunaj, Avstrija
Kotnik, Janko
22. december 1885, Dobrije, Slovenija
19. november 1975, Ljubljana, Slovenija
Krek, Gregor
8. marec 1840, Četena Ravan, Slovenija
2. avgust 1905, Gradec, Štajerska, Avstrija
Kunšič, Ivan
27. junij 1874, Mevkuž, Slovenija
16. februar 1899, Dunaj, Avstrija
Matjašič, Jurij
22. april 1808, Pacinje, Slovenija
12. maj 1892, Maribor, Slovenija
Mazovec, Ivan
27. avgust 1888, Kamnik – Perovo, Slovenija
14. junij 1930, Ljubljana, Slovenija
Miklošič, Franc, vitez plemeniti
20. november 1813, Radomerščak, Slovenija
7. marec 1891, Dunaj, Avstrija
Murko, Matija
10. februar 1861, Drstelja, Slovenija
11. februar 1952, Praga, Češka
Narat, Ivan
13. december 1777, Dogoše, Slovenija
2. avgust 1806, Drava, reka, (Maribor, obč.), Slovenija
Pretnar, Janko
25. december 1880, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija
30. oktober 1951, Ljubljana, Slovenija
Rebol, Franc
13. november 1876, Hraše pri Preddvoru, Slovenija
11. oktober 1918, Ljubljana, Slovenija
Salvini, Luigi
11. februar 1911, Milano, Lombardija, Italija
5. junij 1957, Rim, Lacij, Italija
Slodnjak, Breda
22. marec 1911, Ljubljana, Slovenija
24. december 2001, Ljubljana, Slovenija
Štrekelj, Karel
24. februar 1859, Gorjansko, Slovenija
7. julij 1912, Gradec, Štajerska, Avstrija
Teplý, Bogo
10. januar 1900, Velika Loka (Trebnje, obč.), Slovenija
13. julij 1979, Maribor, Slovenija
Tominšek, Josip
4. marec 1872, Bočna – Slatina, Slovenija
22. marec 1954, Ljubljana, Slovenija
Urbani, Umberto
24. maj 1888, Koper, Slovenija
16. junij 1967, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Varl-Purkeljc, Francka
19. november 1919, Pesnica pri Mariboru, Slovenija
3. januar 2001
Voglar, Fran
5. oktober 1877, Nadbišec, Slovenija
17. oktober 1925, Maribor, Slovenija
Vončina, Drago
3. november 1900, Gore (Idrija, obč.), Slovenija
24. december 1980, Ljubljana, Slovenija
Vratuša, Anton
21. februar 1915, Dolnji Slaveči, Slovenija
30. julij 2017, Ljubljana, Slovenija
Wester, Josip
11. oktober 1874, Dolenje Radulje, Slovenija
6. december 1960, Ljubljana, Slovenija