Poklici in dejavnosti Literarni zgodovinar

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Bačer, Karel
13. maj 1917, Zadar, Hrvaška
5. avgust 2008, Šmarjeta, Slovenija
Bálint Čeh, Júlia
11. april 1969, Šopron, Madžarska
Barbarič, Štefan
19. oktober 1920, Turnišče, Slovenija
30. junij 1988, Ljubljana, Slovenija
Berčič, Branko
12. januar 1927, Šmalčja vas, Slovenija
17. januar 2013, Škofja Loka, Slovenija
Berkopec, Oton
6. december 1906, Vinica, Slovenija
16. september 1988, Ljubljana, Slovenija
Bernard, Antonija
7. maj 1942, Lovrenc na Pohorju, Slovenija
8. oktober 2010, Pariz, Francija
Bernik, France
13. maj 1927, Ljubljana – Zapuže, Slovenija
27. april 2020, Ljubljana, Slovenija
Birk, Matjaž
18. februar 1963, Ljubljana, Slovenija
Bogataj Gradišnik, Katarina
11. november 1933, Ljubljana, Slovenija
Borovnik, Silvija
6. marec 1960, Dravograd, Slovenija
Boršnik, Marja
24. januar 1906, Borovnica, Slovenija
10. avgust 1982, otok Mljet, Hrvaška
Bratina, Janko
25. avgust 1882, Otlica, Slovenija
4. januar 1920
5. januar 1920
Ljubljana, Slovenija
Bratuž, Lojzka
19. junij 1934, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
4. maj 2019, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bressan, Arnaldo
18. maj 1933, Izola, Slovenija
17. marec 1996, Milano, Italija
Brnčić, Vera
2. julij 1913, Orel, Rusija
7. oktober 1977, Ljubljana, Slovenija
Bunc, Stanko
30. oktober 1907, Kobdilj, Slovenija
5. november 1969, Kranj, Slovenija
Burian, Václav
3. september 1884, Božetice, Češka
25. maj 1952, Praga, Češka
Celestin, Fran
13. november 1843, Klenik (Litija, obč.), Slovenija
30. oktober 1895, Zagreb, Hrvaška
Cesar, Emil
16. avgust 1927, Ljubljana, Slovenija
12. september 2020, Ljubljana, Slovenija
Christian, Henry A.
22. avgust 1931, New Jersey, Združene države Amerike
4. april 1997, Millburn, New Jersey, Združene države Amerike
Cooper, Henry Ronald
30. september 1946, New York, New York, Združene države Amerike
Cronia, Arturo
13. december 1896, Zadar, Hrvaška
11. maj 1967, Padova, Italija
Csuka, Zoltán
22. september 1901, Plandište, Srbija
23. marec 1984, Érd, Madžarska
Čop, Matija
26. januar 1797, Žirovnica (Žirovnica, obč.), Slovenija
6. julij 1835, Ljubljana – Tomačevo, Slovenija
Debevec, Jože
15. marec 1867, Begunje pri Cerknici, Slovenija
5. oktober 1938, Ljubljana, Slovenija
Dobrovoljc, France
10. marec 1907, Ljubljana, Slovenija
17. julij 1995, Ljubljana, Slovenija
Dolgan, Marjan
31. marec 1950, Dolnja Košana, Slovenija
Fekonja, Andrej
30. november 1851, Negova, Slovenija
17. oktober 1920, Šoštanj, Slovenija
Ferluga, Fedora
16. december 1946, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. marec 2018, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Glaser, Janko
21. marec 1893, Ruše (Ruše, obč.), Slovenija
2. februar 1975, Ruše (Ruše, obč.), Slovenija
Glaser, Karel
3. februar 1845, Zgornje Hoče, Slovenija
18. julij 1913, Gradec, Štajerska, Avstrija
Glonar, Joža
10. april 1885, Zgornja Korena, Slovenija
1. november 1946, Ljubljana, Slovenija
Grafenauer, Ivan
7. marec 1880, Velika vas (Šmohor - Preseško jezero, obč.), Avstrija
29. december 1964, Ljubljana, Slovenija
Ilešič, Fran
30. julij 1871, Brezje (Sveti Jurij ob Ščavnici, obč.), Slovenija
1. julij 1942, Ljubljana, Slovenija
Jan, Zoltan
11. november 1947, Nova Gorica, Slovenija
Jereb, Gregor
8. marec 1845, Dolenja Ravan, Slovenija
5. marec 1893, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Jevnikar, Martin
1. maj 1913, Spodnje Brezovo, Slovenija
10. januar 2004, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kacin, Anton
25. maj 1901, Spodnja Idrija, Slovenija
26. januar 1984, Opčine, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kidrič, Franc
23. marec 1880, Ratanska vas, Slovenija
11. april 1950, Ljubljana, Slovenija
Kleinmayr, Julij, pl.
9. maj 1847, Višnja Gora, Slovenija
28. december 1913, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Klun, Vinko Fereri
13. april 1823, Ljubljana, Slovenija
15. julij 1875, Karlovi Vari, Češka
Kotnik, Fran
20. november 1882, Dobrije, Slovenija
6. februar 1955, Ljubljana, Slovenija
Leben, Stanko
30. oktober 1897, Ljubljana, Slovenija
14. julij 1973, Ljubljana, Slovenija
Legiša, Lino
22. marec 1908, Škoflje (Divača, obč.), Slovenija
28. junij 1980, Ljubljana, Slovenija
Levec, Franc
4. julij 1846, Ljubljana – Ježica, Slovenija
2. december 1916, Ljubljana, Slovenija
Lokar, Janko
15. avgust 1881, Črnomelj, Slovenija
2. november 1963, Ljubljana, Slovenija
Macun, Ivan
23. januar 1821, Trnovci, Slovenija
27. oktober 1883, Gradec, Štajerska, Avstrija
Marn, Josip
13. marec 1832, Dragovšek, Slovenija
27. januar 1893, Ljubljana, Slovenija
Matl, Josef
10. marec 1897, Črnci, Slovenija
12. junij 1974, Gradec, Štajerska, Avstrija
Merhar, Boris
1. maj 1907, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
24. junij 1989, Ljubljana, Slovenija
Molè, Rudolf
20. januar 1883, Kanal, Slovenija
20. januar 1969, Ljubljana, Slovenija
Ocvirk, Anton
23. marec 1907, Žaga (Bovec, obč.), Slovenija
6. januar 1980, Ljubljana, Slovenija
Omersa, Nikolaj
5. december 1878, Kranj, Slovenija
18. junij 1932, Kranj, Slovenija
Pintar, Luka
15. oktober 1857, Hotavlje, Slovenija
7. december 1915, Ljubljana, Slovenija
Pirjevec, Avgust
28. september 1887, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
9. december 1943, St. Georgen an der Gusen, koncentracijsko taborišče, Avstrija
Pirjevec, Dušan
20. marec 1921, Solkan, Slovenija
4. avgust 1977, Ljubljana, Slovenija
Prijatelj, Ivan
23. december 1875, Vinice, Slovenija
23. maj 1937, Ljubljana, Slovenija
Raič, Anton
19. april 1845, Mala Nedelja, Slovenija
16. september 1888, Praga, Češka
Rakar, Atilij
7. marec 1931, Movraž, Slovenija
2010, neznano
Ravbar, Miroslav
21. december 1911, Vrhovlje (Sežana, obč.), Slovenija
27. april 2009, Ljubljana, Slovenija
Res, Alojzij
1. julij 1893, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
17. maj 1936, Benetke, Italija
Rupel, Mirko
28. avgust 1901, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
20. oktober 1963, Maribor, Slovenija
Scheinigg, Janez
29. oktober 1851, Borovlje, Koroška, Avstrija
3. maj 1919, Celovec, Koroška, Avstrija
Selak, Franjo
11. april 1847, Rečica ob Savinji, Slovenija
9. junij 1906, Zagreb, Hrvaška
Semi, Francesco
24. junij 1910, Koper, Slovenija
7. maj 2000, Benetke, Italija
Slodnjak, Anton
13. junij 1899, Bodkovci, Slovenija
13. marec 1983, Ljubljana, Slovenija
Smolej, Viktor
15. september 1910, Prvačina, Slovenija
5. april 1992, Ljubljana, Slovenija
Stanovnik, Majda
4. marec 1934, Ljubljana, Slovenija
Stříbrný, Dominik
18. julij 1882, Počátky, Češka
6. januar 1920, Turnov, Češka
Sušnik, Franc st.
14. november 1898, Prevalje (Prevalje, obč.), Slovenija
21. februar 1980, Slovenj Gradec, Slovenija
Šalamun, Katarina
25. avgust 1942, Ljubljana, Slovenija
Šanda, Dragan
29. oktober 1881, Rogatec, Slovenija
22. oktober 1963, Beograd, Srbija
Šavli, Ivan
6. maj 1907, Sela nad Podmelcem, Slovenija
13. februar 1976, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Šlebinger, Janko
19. oktober 1876, Ledinek, Slovenija
3. februar 1951, Gornja Radgona, Slovenija
Šolar, Jakob
29. april 1896, Rudno, Slovenija
23. junij 1968, Ljubljana, Slovenija
Štampar, Emil
7. januar 1912, Daruvar, Hrvaška
16. avgust 1980, Ljubljana, Slovenija
Tomaževič, Blaž
2. februar 1909, Kamna Gorica, Slovenija
29. oktober 1986, Ljubljana, Slovenija
Trdina, Silva
25. junij 1905, Ljubljana, Slovenija
11. januar 1991, Ljubljana, Slovenija
Turk, Alojz
6. junij 1893, Verdun, Slovenija
1. avgust 1944, Novo mesto, Slovenija
Uršič, Milena
6. junij 1901, Ljubljana, Slovenija
21. januar 1990, Ljubljana, Slovenija
Valenčak, Martin
4. november 1834, Lastnič, Slovenija
4. februar 1887, Celje, Slovenija
Valjavec, Ivan
2. januar 1832, Srednja vas pri Šenčurju, Slovenija
9. maj 1875, Celovec, Koroška, Avstrija
Vasič, Marjeta
12. avgust 1922, Novo mesto, Slovenija
20. marec 2005, Gažon, Slovenija
Verč, Ivan
2. februar 1950, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Vidic, Fran
30. november 1872, Prebold, Slovenija
31. januar 1944, Ljubljana – Šentvid, Slovenija
Wiesthaler, Fran
23. november 1849, Celje, Slovenija
26. januar 1927, Ljubljana, Slovenija
Wollman, Frank
5. maj 1888, Bohušovice nad Ohří, Češka
9. maj 1969, Praga, Češka
Zadravec, Franc
27. september 1925, Stročja vas, Slovenija
24. julij 2016, Gornji Grad, Slovenija
Zakrajšek, Fran
21. junij 1835, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
11. maj 1903, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Zupan, Tomo
21. december 1839, Smokuč, Slovenija
8. marec 1937, Okroglo, Slovenija
Zupančič, Mirko
4. marec 1925, Borovnica, Slovenija
april 2014, neznano
Žigon, Avgust
8. januar 1877, Ajdovščina, Slovenija
15. julij 1941, Ljubljana, Slovenija
Žigon, Joka
10. marec 1899, Škofja Loka, Slovenija
6. januar 1983, Ljubljana, Slovenija