Slovenski biografski leksikon

Ravbar Miroslav, prosvetni delavec, brat Franca (gl. čl.), r. 21. dec. 1911 v Vrhovljah pri Sežani, živi v Lj. Osnovno šolo je obiskoval (1918–23) na Repentabru, v Višnji Gori, Trzinu in Lj., klasično gimn. v Lj. (od 1924; mat. 1931). Študiral je (1931–6) slavistiko na univ. v Lj. (dipl. 1936, prof. izpit 1941, oz. 1946). Služboval je kot suplent na gimn. v Murski Soboti (1938 do 1941), kot profesor v Novem Sadu (1941–4). Bil je v Murski Soboti (1945–6) prosvetni referent okraja, prof. in ravnatelj gimn., v Trstu (od 1946) pa referent za sred. šole pri PNOO (1946–7), tajnik SNG (1948–50) ter član Glavnega odbora Slov.-hrv. prosvetne zveze. Od 1951 je v Lj. ravnatelj klas. oz. II. gimn., od 1952 predsednik Združenja prof. in predmetnih učiteljev LRS, nato podpredsednik Združenja učiteljev in profesorjev LRS, od 1953 član Sveta za prosv. in kulturo LRS, član Sveta za šolstvo LRS ter delal v raznih komisijah kot član fakultetnega sveta Prirodosl.-matematične filoz. fakultete od 1954–9.

R. je napisal daljšo razpravo o antičnih elementih v Prešernovi poeziji (Razgledi 1949), pripravil za tisk Svobodi do smrti je služil vaš glas (1955), spominsko knjigo o prosvetnih delavcih, padlih med NOB; sodeloval je pri drugi popravljeni izdaji Janež, Zgodovina slov. književnosti (1957) ter sam (izvzemši eno poglavje) spisal Pregled hrvatske, srb. in makedonske književnosti (1958). Objavil je več člankov in razprav v Mladem Prekmurcu, Sodobnosti, Razgl (Trst), LD, PDk in GL (Trst). — Prevajal je iz ruščine (Ostrovski, Donosna služba, 1949 za SNG v Trstu), iz hrvaščine (Vjekoslav Kaleb, Čudoviti prah, 1955), iz angleščine (Nehrujeva kratka zgodovina za otroke v pismih, rkp.), Graham Greene, Mirni Američan, 1959), iz madžarščine pa nekaj pesmi (Ady Endre, Razgl 1950).

R. je bil sourednik (1939–40) Mladega Prekmurca, urednik (maj 1945) Vestnika mrb okrožja, Razgl v Trstu (1948–50), ki jim je bil še 1951 sourednik. — Od 1945 se bavi zlasti s šolskoorganizacijskimi in z ljudskoprosvetnimi vprašanji ter s sindikalnim gibanjem prosvetnih delavcev. Deluje tudi pri Preš. družbi in MD v glav. odboru oz. založniškem svetu. — Psevd. in značke: Vrhovec (v Mladem Prekmurcu in Razgl); M. R.; R. — Prim.: Ko je ko, 601; osebni podatki. *

Uredništvo: Ravbar, Miroslav (1911–2009). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi488706/#slovenski-biografski-leksikon (26. junij 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine