Slovenski biografski leksikon

Štampar Emil, literarni zgodovinar, r. 7. jan. 1912 v Daruvaru nadoficialu Jakovu in Ceciliji r. Juranić, živi v Lj. Osn. šolo 1918–22 je obiskoval v Viru, real. gimn. 1922–30 v Koprivnici; 1930–4 je študiral slavistiko na filoz. fak. v Zgbu, 1939 prom. z disert. Josip Eugen Tomić (gl. Hrv. dnevnik 1939, št. 1151; Hrv. narod 1939, št. 24; Hrv. Smotra 1939, 485–6; Nastavni vjesnik 1939–40; Savremenik 1940, 91–2; Srpski knjiž. glasnik 1940, 319; Vidici 1939, 313). Bil je 1938 srednješol. prof. v Leskovcu, 1939–42 v Zgbu; 1942–50 tu asistent za novejšo hrv. in srb. knjiž. na fil. fak. (prof. Barac), od 1950–4 docent, 1954–60 izr. od 1960 dalje red. prof. za isti predmet na fil. fak. v Lj., 1960–2 tu dekan. Aktivno se je udeležil številnih slavist. sestankov (1955 Ohrid, 1957 Dol. Toplice, 1960 Piran) in kongresov (1958 Moskva, 1963 Sofija), predaval v Slavist. društvu (Lj., Mrb., Celje itd.), na fil. fak. v Zadru (1959), Bgdu (1963), Zgbu (1965) in v seminarjih za tuje slaviste (Zgb, Zadar in Split).

Š. se posveča hrv. in srbski romantiki ter realizmu s sociol. in estetskega vidika (Gjalski, Kozarac, Kranjčević, Njegoš), a tudi sodobni lit. problematiki v razpravah in člankih (JiS 1955–8, 1961–2; SR 1956, 1963), seznanja Slov. z njenimi vidnimi predstavniki, mdr. I. Andrić (Pogovori o jeziku in slovstvu. 1955; JiS 1961–2), M. Bulatović (Sd 1964), M. Držić (GL Mest. gl. 1958–9), M. Feldman (JiS 1964), J. Kozarac (predg. h knjigi Mrtvi kapitali. 1959), S. S. Kranjčević (SR 1958), R. Marinković (JiS 1963), S. Markovič (ib. 1959–60), D. Tadijanović (NSd 1960); pisal je o I. Prijatelju v listu Republika (1953, 370–3), novejši slov. drami v Nar. listu (1954, št. 2949), J. Jurančiču kot posredniku med jsl narodi v Panonskem zborniku 1966; ocene in kritike; uredil je Dela Ks. Š. Gjalskega, I., II., Zgb 1952; Djela J. Kozarca, Zgb 1950 in Djela J. E. Tomića, Zgb 1952. – Prim.: osebni podatki; Obzor 1940, št. 34; Vjesnik 1951, št. 2062; ib. 1957, št. 3803; Objave univ. 1959, št. 17, 45–7; ib. 1960, št. 20, 26–35; ULj 86; ib. 1969, 31–2; Bibl. Enc. zavoda 2, Zgb 1957, 440. *

Uredništvo: Štampar, Emil (1912–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi664855/#slovenski-biografski-leksikon (1. oktober 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine