Kotnik, Fran (1882–1955)
Vir: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK

Slovenski biografski leksikon

Kotnik Fran, narodopisec in književni zgodovinar, r. 20. nov. 1882 na Dobrijah pri Guštanju na Koroškem kot sin kmeta, p. d. Županca. Dovršil je gimn. v Celovcu (1894 do 1902) in po enoletni vojaški službi v Lj. slavistične študije v Gradcu (1903–7, prom. 1908). Služboval je kot suplent in profesor od 1908–19 na gimn. v Celovcu, 1919–20 kot vodja snujoče se gimn. in učiteljišča v Velikovcu, nato na realni gimn. v Ptuju, od 1927 prosvetni inspektor v Mariboru, od dec. 1929 inspektor pri banski upravi v Lj. Književno delo je pričel K. kot gimnazijec 1900 z leposlovnimi in narodopisnimi listki v Miru; na vseučilišču pa se je začel znanstveno baviti s kulturo koroških Slovencev, pred vsem z narodopisjem, pa tudi s kulturno in književno zgodovino, najtemeljiteje z življenjem in delom koroško-slov. nar. pesnika in pisatelja A. Schusterja-Drabosnjaka in s pasijonskimi in podobnimi igrami na slov. Koroškem. Namen mu je bil, da bi razložil hkrati s kulturnimi in književnimi posebnostmi koroških Slovencev tudi njih zvezo z ostalimi Slovenci glede značaja in razvoja. Kesneje je obrnil pozornost tudi na štajerske Slovence. Trudil se je tudi za organizacijo kulturnega in izobraževalnega dela na Koroškem. — Važnejši spisi so: a) Narodopisni: Donesek k zgodovini praznoverja na Koroškem, ČZN 1906, 65; O slovenski kmetski hiši, DS 1906, 754; Koroške narodopisne črtice, ČZN 1908, 103; 1911, 128; 1913, 36; 1919, 126; Narodno blago s koroško-štajerske meje, Straža 1910, št. 129, 135, 143; Nov'ne žgati, nov'ne kopati, narodopisna črtica, Čas 1911, 430; Slov. legenda o sv. Ožbaltu, ČZN 1924, 3; Narodna noša v Mežiški dolini, Naš dom 1926, 115–7; Narodna noša v Konjicah in Slov. Bistrici, pravtam; O narodni noši v Savinjski dolini, Naš dom 1926, 174, 199; Narodna noša v laškem okraju, Naš dom 1927, 49; Narodne noše ptujske okolice, Naš dom 1927, 65; O narodni noši v ptujski okolici, Naš dom 1927, 113; O naših narodnih nošah (Rogaški okraj in Posavje), Naš dom 1927, 161; Božični običaji v ptujski okolici, Naš dom 1928, 1; Pogodba za dobavo lesa, sklenjena med mozirskim tržanom in Zagrebčanom 1796 (obravnava tudi splavljanje lesa po Savinji in Savi do Beograda in dalje), Etnolog IV, 122–4; O svetem Štefanu zaščitniku konj, ČZN XXIII (1928), 250; Martinov násad, ČZN XXIV (1929), 95. Storije I, Koroške nar. pripovedke in pravljice, Mohorjeva knjižnica 3 (1924). — b) Književna in kulturna zgodovina: Beiträge zur Volksliteratur Kärntens (o Drabosnjaku), Progr. d. StOG zu Klagenfurt 1910 in posebej; Nekaj opomb o koroškem nar. pesniku in pisatelju A. Schusterju-Drabosnjaku, Čas 1911, 142; »Ljudski poetje«, tam, 240; Nekaj črtic o pasijonskih igrah na Koroškem, DS 1912, 11; Predstava Drabosnjakove pasijonske igre l. 1911, S 1912, št. 151; Andr. Schuster-Drabosnjak, ČZN 1913, 121 in posebej; Predigra kostanjske pasijonske igre, ČZN 1922, 89; Drabosnjakov Ahasver, DS 1922, 391; Drabosnjakove »Bukelce od Matjaža«, Čas, 1923, 4, 217; O uprizoritvi Drabosnjakove božične igre pred 20 leti, Naš dom 1926, 49, 50; Izviren Drabosnjakov rokopis, ČZN 1931, 123; Pasijonska igra iz Železne Kaple (ni Drabosnjakova), ČZN 1924, 101; Nova brambovska pesem iz l. 1809, ČZN 1906, 86; Pesme za deželski bran (Grundtnerjeve), ČZN 1911, 80; O Grund(t)nerju, ČZN 1913, 155; Pismo V. Oblaka Gr. Einspielerju, DS 1914, 132; Sprotuletna Vijolica, marib. dijaški list iz l. 1846, ČZN 1919, 114; Slomškov življenjepis p. Ožb. Rauscha D. J., Čas 1922/3, 405; Prispevki k slov. bibliografiji, ČZN 1923, 51; 1924, 110; Dvoje fevdnih priseg, ČZN 1913, 26; Mozirska tržanska prisega iz l. 1740, ČZN 1926, 133; Slov. prisega iz Hrastovca, ČZN 1928, 147; Letak graške Slovenije iz l. 1849, Carn. 1914, 48; Župnijska kronika v Logi vasi, Mir 1911, št. 8; Črtice iz zgodovine kor. šolstva, Mir 1911, št. 10, 20, 21, 29, 34; Celovška čitalnica, po virih, Mir 1913, št. 12, 13, 16, 17, 20, 27, 28; Klagenfurt in den sechziger Jahren, Klagenfurter Nachrichten 1919, št. 8 (za časa jugoslov. zasedbe); Ptuj v srednjem veku, Ptuj v novem veku, M 1926, 287, 448. — c) Biografije: Jos. Apih, Straža 1911, št. 8, DS 1911, 162; KMD 1912, 130; Jak. Sket, Mir 1912, št. 16; Progr. d. StOG zu Klgft 1912, 17; Andr. Einspieler, ob stoletnici njegovega rojstva, KMD 1914, 40; Jan. Scheinigg, Mir 1919, št. 17; Bl. Hermeter, kor. slov. pisatelj (1828–60), M 1923, 468; Slikar Markež Pernhart, ZUZ 1923, 81. — Pisal je večkrat o kulturnih zadevah v Miru in S. Ocene narodopisnih, književno-zgodovinskih in zgodovinskih knjig je objavljal v ČZN, Miru, S, Carn, Car. Obilo člankov narodnostnega, prosvetnega in gospodarskega značaja je napisal za Mir, ko mu je bil v febr. in marcu 1919 in za časa plebiscita urednik. K. je že dolga leta odbornik MD. Grf.

Grafenauer, Ivan: Kotnik, Fran (1882–1955). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi295461/#slovenski-biografski-leksikon (6. april 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine