Debevec, Jože (1867–1938)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 2, št. 46, 14. 11. 1926

Slovenski biografski leksikon

Debevec Jože, pisatelj, r. 15. marca 1867 v Begunjah pri Cerknici. Po očetovi in lj. ljudski šoli je študiral 1879–87 gimn. v Lj., v zim. semestru 1887–8 klas. in slav. filol. na Dunaju, stopil 1888 v Lj. bogoslovje (ordin. 1890), bil od jan. 1891 do jan. 1892 kaplan na Breznici, od febr. do konca avg. 1892 v Trnovem (Lj.), do okt. 1893 prefekt v Lj. bogoslovju, do jul. 1894 gojenec Avguštineja na Dunaju, kjer je študiral teol. (promov. 1894), do 1898 prefekt v lj. Alojzijevišču, medtem vpisan na univ. v Gradcu (klas. in slav. filol., izpit 1900), 1898–900 suplent v Lj., do 1910 prof. v Kranju, potem na I. drž. gimn. v Lj. do 1924, ko je prosil za pokoj. Kot sedmošolec je na Pleteršnikovo željo prevel Baluckega »Težke ribe« (iz češčine, Talija, Lj. 1888), kot četrtoletnik in predsednik Cirilskega društva lj. bogoslovcev, ki je tedaj (1891) izdalo 1. zvezek Pomladnih glasov, je objavil v tem zborniku povest »Cerkvica v gozdu« in dram. prizor »V Rim!«. Mladinsko smer je nadaljeval s povestjo iz dijaškega življenja »Ljubezen do mamice« (psevd. Jos. Matejev, Knjižnica CM družbe, 1892) in z vzgojno povestjo »Vzori in boji« (psevd. Jos. Ošaben, DS 1896–7, knjiga Lj. 1917), ki je dragocena slika slov. prosvetnega življenja v 80tih letih 19. stol. v zrcalu dijaških notranjih in vnanjih doživljajev, ter jo zaključil s povestjo v pismih »Do zmage« (DS 1901–2), ki slikajo, a ne več s tako živimi barvami, življenje slov. študentov na Dunaju. Za Kržičevo prilogo DPast. »Zgledi« je napisal velik del črk B in C (1895), za KO »Liberalizem ali Večni Žid. Tragikomedija v 5 dejanjih« (1897, izšlo tudi v hrv. prevodu). V KMD je objavil ljudski povesti Materina daritev (1902) in Mladi mornar (s slikami, 1904), za ljudske odre napisal Junaške Blejke (psevd. Jože z Jezera, Lj. 1911). Največje njegovo delo je (prvi popolni slov.) prevod Dantejeve »Divine Commedie« (DS 1910–25), ki mu je oskrbel tudi komentar. Izmed raznovrstnih književnih razprav je treba posebe omeniti: Jos. Jurčič kot dramatik (Izv. nižje gimn., Lj. 1900); Podoba (metafora) v slov. jeziku in slovstvu (Izv. kranjske gimn. 1905); Grška drama (Izv. I. drž. gimn., Lj. 1913, 1914; radi prenehanja Izvestij nedokončano); Virginija Atala Bogomila (DS 1903); Dr. Fr. Detela (DS 1920); Zakaj, kako in kaj naj čitamo (Mentor XI); Romantika (Mentor XIII). Pisal je tudi številne kritike, največ književne in književno-zgodovinske, v DS, Čas, Mladiko in uredil DS 1919. Priredil je tudi 2. izd. dr. Krekovega »Socijalizma« (1925). Grf.

Grafenauer, Ivan: Debevec, Jože (1867–1938). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi170665/#slovenski-biografski-leksikon (25. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine