Poklici in dejavnosti Literarni kritik

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Bajt, Drago
7. februar 1948, Ljubljana, Slovenija
Bartol, Vladimir
24. februar 1903, Trst – Sveti Ivan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
12. september 1967, Ljubljana, Slovenija
Benhart, František
10. september 1924, Vynohradiv, Ukrajina
25. december 2006, Praga, Češka
Berger, Aleš
18. september 1946, Ljubljana, Slovenija
Bežek, Viktor
10. julij 1860, Postojna, Slovenija
19. december 1919, Ljubljana, Slovenija
Bogataj, Matej
3. januar 1964, Ljubljana, Slovenija
Bor, Matej
14. april 1913, Grgar, Slovenija
29. september 1993, Radovljica, Slovenija
Bratina, Bojan
10. januar 1950, Predmeja, Slovenija
Brnčić, Ivo
12. marec 1912, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Slovenija
maj 1943, Vlasenica, Bosna in Hercegovina
Čebokli, Andrej
27. november 1893, Kred, Slovenija
17. oktober 1923, Kred, Slovenija
Čop, Matija
26. januar 1797, Žirovnica (Žirovnica, obč.), Slovenija
6. julij 1835, Ljubljana – Tomačevo, Slovenija
Debeljak, Anton
25. oktober 1887, Šegova vas, Slovenija
24. oktober 1952, Lovran, Hrvaška
Dolgan, Marjan
31. marec 1950, Dolnja Košana, Slovenija
Fatur, Bogomil
28. oktober 1914, Prem, Slovenija
22. avgust 1990, Ljubljana, Slovenija
Hočevar, Jože
13. september 1929, Kamni Vrh pri Ambrusu, Slovenija
Jevnikar, Martin
1. maj 1913, Spodnje Brezovo, Slovenija
10. januar 2004, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Koblar, Francè
29. november 1889, Železniki (Železniki, obč.), Slovenija
11. januar 1975, Ljubljana, Slovenija
Kozak, Juš
26. junij 1892, Ljubljana, Slovenija
29. avgust 1964, Ljubljana, Slovenija
Lampe, Evgen
13. november 1874, Metlika, Slovenija
16. december 1918, Ljubljana, Slovenija
Legiša, Lino
22. marec 1908, Škoflje (Divača, obč.), Slovenija
28. junij 1980, Ljubljana, Slovenija
Levstik, Fran
28. september 1831, Dolnje Retje, Slovenija
16. november 1887, Ljubljana, Slovenija
Mahnič, Anton
14. september 1850, Kobdilj, Slovenija
14. december 1920, Zagreb, Hrvaška
Majcen, Stanko
29. oktober 1888, Maribor, Slovenija
16. december 1970, Maribor, Slovenija
Malavašič, Franc
18. avgust 1818, Ljubljana, Slovenija
28. januar 1863, Ljubljana, Slovenija
Menichini, Dino
8. maj 1921, Stupica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
4. april 1978, Videm, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Merhar, Ivan
9. november 1874, Prigorica, Slovenija
4. julij 1915, Martinščina, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Ocvirk, Anton
23. marec 1907, Žaga (Bovec, obč.), Slovenija
6. januar 1980, Ljubljana, Slovenija
Pajk, Peter
18. maj 1908, Ljubljana, Slovenija
18. avgust 1932, Ljubljana, Slovenija
Pregelj, Ivan
27. oktober 1883, Most na Soči, Slovenija
31. januar 1960, Ljubljana, Slovenija
Regali, Josip
22. december 1880, Ljubljana, Slovenija
9. december 1960, Ljubljana, Slovenija
Res, Alojzij
1. julij 1893, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
17. maj 1936, Benetke, Italija
Rudolf, Branko
31. oktober 1904, Slovenske Konjice, Slovenija
22. april 1987, Maribor, Slovenija
Slodnjak, Anton
13. junij 1899, Bodkovci, Slovenija
13. marec 1983, Ljubljana, Slovenija
Smolej, Viktor
15. september 1910, Prvačina, Slovenija
5. april 1992, Ljubljana, Slovenija
Snoj, Jože
17. marec 1934, Maribor, Slovenija
7. oktober 2021, Ljubljana, Slovenija
Souvan, Ivan
17. junij 1848, Ljubljana, Slovenija
18. september 1912, Zagreb, Hrvaška
Stanek, Leopold
14. november 1908, Boračeva, Slovenija
15. oktober 1970
Stritar, Josip
6. marec 1836, Podsmreka pri Velikih Laščah, Slovenija
25. november 1923, Rogaška Slatina, Slovenija
Šanda, Janko
20. december 1870, Rogatec, Slovenija
21. maj 1927, Rogatec, Slovenija
Šega, Drago
1. april 1918, Ljubljana, Slovenija
2. november 2004, Ljubljana, Slovenija
Šifrer, Jože
19. maj 1922, Ljubljana, Slovenija
24. december 2009, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija
Šifrer, Tone
8. junij 1911, Žabnica (Kranj, obč.), Slovenija
20. april 1942, Mauthausen, Avstrija
Šilc, Jakob
9. julij 1886, Velike Poljane (Ribnica, obč.), Slovenija
2. december 1961, Ljubljana, Slovenija
Šmalc, Matej
12. september 1888, Ribnica (Ribnica, obč.), Slovenija
27. maj 1960, Ljubljana, Slovenija
Štih, Bojan
18. februar 1923, Ljubljana, Slovenija
14. oktober 1986, Ljubljana, Slovenija
Šturm, Franc
28. januar 1881, Dolnja Košana, Slovenija
31. marec 1944, neznano
Vidmar, Josip
14. oktober 1895, Ljubljana, Slovenija
11. april 1992, Ljubljana, Slovenija
Vodnik, France
5. marec 1903, Ljubljana – Podutik, Slovenija
14. avgust 1986, Ljubljana, Slovenija
Vraz, Stanko
30. junij 1810, Cerovec Stanka Vraza, Slovenija
24. maj 1851, Zagreb, Hrvaška
Zarnik, Miljutin
14. april 1873, Ljubljana, Slovenija
26. december 1940, Ljubljana, Slovenija