Poklici in dejavnosti Leksikograf

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Andrović, Ivan
15. december 1876, Skradin, Hrvaška
20. marec 1954, Zagreb, Hrvaška
Apostel, Ivan Anton
6. junij 1711
med 6. junij 1711 in 7. junij 1711
Maribor, Slovenija
8. november 1784, Celje, Slovenija
Bačer, Karel
13. maj 1917, Zadar, Hrvaška
5. avgust 2008, Šmarjeta, Slovenija
Bajt, Drago
7. februar 1948, Ljubljana, Slovenija
Bandelj, Vincenc
8. januar 1881, Dornberk, Slovenija
7. november 1937, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bartel, Anton
27. november 1853, Mirna Peč, Slovenija
1. september 1938, Ljubljana, Slovenija
Benkovič, Alojzij
21. junij 1867, Kamnik, Slovenija
7. februar 1934, Kamnik, Slovenija
Bilc, France
okoli 1786, Ilirska Bistrica, Slovenija
6. maj 1824, Harije, Slovenija
Bokal, Ljudmila
12. oktober 1952, Žiri – Dobračeva, Slovenija
Brecelj, Marijan
1. maj 1931, Ajdovščina, Slovenija
29. oktober 2019, Nova Gorica, Slovenija
Breckerfeld, Franc Anton, pl.
31. december 1739, Zagrad pri Otočcu – Stari grad, Slovenija
30. januar 1806, Ljubljana, Slovenija
Bunc, Stanko
30. oktober 1907, Kobdilj, Slovenija
5. november 1969, Kranj, Slovenija
Caf, Oroslav
13. april 1814, Zgornje Verjane, Slovenija
3. julij 1874, Ptuj, Slovenija
Cvetko, Franc
14. september 1789, Dornava, Slovenija
5. julij 1859, Maribor, Slovenija
Černelič, Ivanka
14. december 1932, Ljubljana, Slovenija
Dobrovoljc, France
10. marec 1907, Ljubljana, Slovenija
17. julij 1995, Ljubljana, Slovenija
Hipolit
1667, Novo mesto, Slovenija
28. april 1722, Kranj, Slovenija
Kastelec, Matija
24. januar 1620, Kilovče, Slovenija
19. junij 1688, Novo mesto, Slovenija
Lestan, Rafael
6. december 1890, Miren, Slovenija
15. december 1963, Miren, Slovenija
Majestrazi, Janez
okoli 1727
10. oktober 1781, Ljubljana, Slovenija
Medved, Jernej
23. avgust 1799, Logatec, Slovenija
30. december 1857, Ljubljana, Slovenija
Murko, Anton
8. junij 1809, Spodnja Voličina, Slovenija
31. december 1871, Spodnje Hoče, Slovenija
Nodier, Charles
19. april 1780, Besançon, Francija
29. januar 1844, Pariz, Francija
Pen, Dominik
5. maj 1785, Videm pri Ptuju, Slovenija
14. april 1855, Ptuj, Slovenija
Perger, Alojz
11. avgust 1776, Gorica pri Slivnici, Slovenija
14. april 1839, Norički Vrh, Slovenija
Pleteršnik, Maks
3. december 1840, Pišece, Slovenija
13. september 1923, Pišece, Slovenija
Pohlin, Marko
13. april 1735, Ljubljana, Slovenija
4. februar 1801, Dunaj – Mariabrunn, Avstrija
Pretnar, Janko
25. december 1880, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija
30. oktober 1951, Ljubljana, Slovenija
Smolej, Viktor
15. september 1910, Prvačina, Slovenija
5. april 1992, Ljubljana, Slovenija
Sreznevskij, Izmail Ivanovič
1. junij 1812, Jaroslavel, Rusija
9. februar 1880, Sankt Peterburg, Rusija
Suhadolnik, Stane
20. november 1919, Borovnica, Slovenija
10. avgust 1992, Ljubljana, Slovenija
Šeringer, Vinko
20. marec 1862, Črnomelj, Slovenija
26. november 1945, Zagreb, Hrvaška
Šlebinger, Janko
19. oktober 1876, Ledinek, Slovenija
3. februar 1951, Gornja Radgona, Slovenija
Šulek, Bogoslav
20. april 1816, Sobotište, Slovaška
30. november 1895, Zagreb, Hrvaška
Tavzes, Janko
23. december 1893, Idrija, Slovenija
3. junij 1959, Ljubljana, Slovenija
Tominec, Ivan
25. december 1890, Lome, Slovenija
15. oktober 1965, Ljubljana, Slovenija
Tomšič, France
20. marec 1905, Trebnje, Slovenija
5. maj 1975, Ljubljana, Slovenija
Uršič, Milena
6. junij 1901, Ljubljana, Slovenija
21. januar 1990, Ljubljana, Slovenija
Valjavec, Josip
15. februar 1879, Leše (Tržič, obč.), Slovenija
15. februar 1959, Ljubljana, Slovenija
Verbinc, Franc
29. marec 1917, Ljubljana, Slovenija
21. december 1970, Ljubljana, Slovenija
Vorenc, Gregor
1659, Kamnik, Slovenija
26. junij 1730, Ljubljana, Slovenija
Vuk, Josip
12. september 1802, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. avgust 1881, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Wiesthaler, Fran
23. november 1849, Celje, Slovenija
26. januar 1927, Ljubljana, Slovenija
Wolf, Anton
19. januar 1802, Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija
26. april 1871, Kristan Vrh, Slovenija
Wurzbach vitez Tannenberg, Konstantin
11. april 1818, Ljubljana, Slovenija
19. avgust 1893
18. avgust 1893
Berchtesgaden, Nemčija
Zagajšek, Mihael
12. september 1739, Zagaj pri Ponikvi, Slovenija
9. maj 1827, Šentvid pri Grobelnem, Slovenija
Zalokar, Janez
26. junij 1792, Vinica pri Šmarjeti, Slovenija
7. september 1872, Ljubljana, Slovenija
Zavadil, Antonín
15. junij 1866, Loukov, Češka
14. junij 1920, Dunaj, Avstrija
Zidar, Josip
12. september 1904, Ljubljana, Slovenija
4. oktober 1974, Beograd, Srbija