Slovenski biografski leksikon

Zidar Josip, prevajalec in leksikograf, r. 12. sept. 1904 v Ljubljani trgovcu Josipu in Frančiški r. Kodrič, u. 4. okt. 1974 v Beogradu. Po klas. gimn. 1915–9 in realki 1919–22 v Lj. je 1922–3 in 1925–6 obiskoval visoko trg. šolo v Leipzigu, vmes bil vpisan 1923/4 na Fil. fak. v Lj. in 1924/5 na visoki šoli za svetovno trg. na Dunaju. 1926–30 je bil v Lj. zastopnik nove potovalne agencije Canadian Pacific Railway Co., v okviru te firme imel 1927–9 samostojno zastopstvo (J. Zidar dediči) prodaje žel. vozovnic za Evropo potovalnega urada na Dunaju (Oesterr. Verkehrsbüro). 1930–4 je bil v Marseillu gospodar. svetovalec špediterskih družb (Droguerie Maritime L. Cuny-Meurville, Les Grands Messagers). Od 1935 je živel v Bgdu. Do 1938 je vodil odd. za turizem pri Wagons-Lits Cook, 1938–41 bil uradnik Jsl banke, 1941–4 knjigovodja v podjetju Uljarica, 1944–5 v NOV, 1945–6 je delal v Min. za industrijo, 1946–8 pri Zvezni planski komisiji in 1948–9 v Centralni upravi za brodogradnjo, od 1950 kot prevajalec pri reviji Jsla, od 1952 bil v svobodnem poklicu prevajalca, od 1962 do upok. 1968 lektor nem. redakcije programa za tujino pri RTV Bgd. – Ko je 1938 opravil prevajalski izpit iz angl. in nem. na Min. za zunanje zadeve v Bgdu, je zanj 1938–41 in 1946–7 honor. prevajal (tudi za veleposlaništvo Nem. dem. republ.), 1947–9 bil sodni tolmač (za angl. in nem.) bgd okrož. sodišča, na raznih konferencah in mednar. sestankih simultano prev. v angl., nem. in franc. ter obratno. – Bil je član Udruženja prev. naučnih i knjiž. dela Srbije, od 1963 založn. sveta založbe Grafos (Bgd).

Sam ali v sodelovanju z Marijano Zander-Rojs je prev. ok. 30 knjig (večinoma izšle v Bgdu), iz angl.: E. Austin, Kratka istorija radničkog pokreta u SAD (1954), J. Belden, Kina potresa svet (1955), J. Hersey, Zid (1955), J. London, Tri srca (1956), R. Blum, Mao Ce Tung i kineska revolucija (1956), M. Twain, Život na Misisipiju (1957), W. Deeping, Sorel i sin (1966); iz nem.: K. Mann, Patetička simfonija (1957); v nem.: M. Pijade, Was enthüllt der budapester Prozess (1949), M. Kreačić, Der Sport in Jugoslawien (1950), Aleks. Daroko, Mittelalterliche Burgen an d. Donau (1964) idr. Za nem. in angl. izdajo revije Jsla je 1953–4 prev. razl. članke (seznam v arhivu SBL), za založbo Turist. štampa razne vodnike. Opravil je jezik. redakcije nem. prevodov za Direkcijo za informacije, 1965–6 bil lektor nem. izdaje lista Revija. Iz sloven. je v shrv. prev. knjige (vse z M. Zander): F. Hlupič, Fotopriručnik (Bgd 1953), V. Bartol, Alamut (N. Sad 1954), J. Jurčič, Deseti brat (Bgd 1955), J. Kersnik, Ciklamen, Očetov greh (Bgd 1955), J. Kozak, Šentpeter (Bgd 1957), nekaj prev. pa je ostalo v rkp. Napisal je biografijo Luj Dager (Bgd 1950, z. M. Zander).

Sestavil je slovarje: Rečnik nemačko-srpskohrv. i srpskohrv.-nemački (Bgd 1959, soavtor B. Grujić; štev. ponatisi), Hrvatskosrpsko-njemački glosar polit. i ekonom. termina (Zgb 1965, z Blanko Jakić) ter prvi večji slovar krajšav Rečnik jsl skraćenica (Bgd 1971). 1949–50 je nekaj mesecev urejal list Tehnika narodu, 1950–2 pa časopis Jsla. - Prim.: osebni podatki z bibl; Moder, SLNP. – Slika: arhiv SBL. Shk.

Suhadolnik, Stane: Zidar, Josip (1904–1974). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi867023/#slovenski-biografski-leksikon (21. februar 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine