Slovenski biografski leksikon

Šeringer Vinko, društveni delavec, publicist in slovarnik, r. 20. marca 1862 v Črnomlju krojaču Janezu in Heleni r. Wittrich, u. 26. nov. 1945 v Zgbu. Niž. gimn. je obiskoval v Karlovcu, učiteljišče končal v Zgbu 1887. Bil je učitelj v krajih Kamanje (okr. Karlovac), Domagovići pri Jastrebarskem, Brekovljani, Lipovac v Sremu, od 1913 v Zgbu, z naslovom vzorni učitelj 1925 upok. — Na službenih mestih je pomagal Š. organizirati pevska, tamburaška, gasilska društva, čitalnice in ljud. knjižnice, bil sam pevec in dirigent, tudi v Zgbu pri Kolu. Pisal je članke in polemike mdr. o značaju pevske kulture in njenega gojenja na podeželju (muzikolog Fr. Kuhač je diskutiral s Š-jem v članku Seljačka pjevačka društva, Vienac 1895; ponat. revija Sklad 1937), o šol. in učiteljski praksi (Gospod. list 1893, št. 23; Napredak 1893, št. 21; 1904, št. 19; Škola 1903, št. 13; 1914, št. 7–8), o šol. nadzornikih (ib. 1914 št. 4) ip., o kmetovanju in zemlji (Gospod. list 1894, št. 7; 1904, št. 9; Školski list 1894, št. 9) in kmetij. učiteljih in njihovih kritikih (Napredak 1905, št. 35). O prosv. in pevskih društvih in polit. vprašanjih je pisal med obema vojnama v zgb Jutarnji list, Obzor, Večer idr. Nenavaden uspeh je dosegel s priročnim slovarjem tujk, ki ga je začel sestavljati že kot podežel. učitelj: Priručni rječnik tudjih riječi i fraza za praktičku porabu pri čitanju i razgovoru. 1899, XII + 169 str. (s hrv. razlago); Zgb 1906² (Priručni rječnik tudjih riječi i fraza. XVI + 241 str., razširjeno), nato še 4 izdaje, 1965⁷ (Rječnik stranih riječi. 405 str.; dopolnil sin Branko [1888–965], predg. napisali nečakinji Melita in Renata). — Prim.: biogr. gradivo s posredovanjem prof. Renate Š., Zgb; Cuvaj V, 506; Napredak 1900, št. 40 (ocena slovarja); Znameniti Hrvati 253; Svijet 1928, št. 9; M. Malnerič, Trije znameniti Belokranjci na Hrv., NG 1939, št. 2. Smj.

Smolej, Viktor: Šeringer, Vinko (1862–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi646427/#slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine