Poklici in dejavnosti Poštni strokovnjak

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Debelak, Janko
24. junij 1868, Male Rodne, Slovenija
15. januar 1925, Ljubljana, Slovenija
Gerbec, Jože
19. junij 1914, Šapjane, Hrvaška
29. oktober 1975, Ljubljana, Slovenija
Tavzes, Janko
23. december 1893, Idrija, Slovenija
3. junij 1959, Ljubljana, Slovenija
Wolf, Anton
4. junij 1868, Postojna, Slovenija
2. november 1937, Ljubljana, Slovenija