Primorski slovenski biografski leksikon

Bandelj Vincenc (Vinko), publicist, leksikograf, učitelj, rojen 8. januarja 1881 v Dornberku, umrl v Gorici novembra leta 1937. Oče Andrej, mati Marija roj. Šinigoj. Učiteljsko maturo opravil 1908, strokovni izpit 1910, v letih pred prvo vojno učiteljeval v Kanalskem Vrhu, tu se je leta 1911 tudi poročil z Zorko Zavadlavovo. Med vojno je bil med interniranimi učitelji v Cremoni v Istituto Manin. Tu je zvesto stregel obolelemu kojščanskemu župniku Francu Mariniču, sicer pa se držal bolj ob strani. Po vojni je imel v Gor. gostilno, istočasno pa se vedno bolj nagibal v italofilstvo. Kot tak je urejeval italofilski list Era nuova – Nova doba. Za njegovo protislovensko delovanje ga je Italija nagradila s tem, da ga je imenovala za viteza (cavaliere). Kolikor toliko pomembno je B.-evo delo na področju leksikografije. Že leta 1913 je v Italiji napisal in izdal knjigo Italijanščina za Slovence, ki vsebuje slovnico, praktične vaje in razgovore, vzorce prošenj in pisem, besednjak ter kratek imenik krstnih in zemljepisnih imen. Tiskana je bila v Sieni v tiskarni S. Bernardino, založil pa jo je briški rojak Kristančič (obseg IV+264 str.). Dve leti nato je v Trstu objavil kratko Zgodovino Italije s posebnim ozirom na italijansko prebujenje... za obče ljudske šole. To delo je izšlo še isto leto v drugi izd. (tiskal Hermannstorfer, zal. Istituto editoriale scientifico). Leta 1923 je izdal v Gor. v samozaložbi Priročno knjižico za slovenske vojake v Italiji, ki spet vsebuje slovnico, vojaški pouk, slovarček (obseg 199+IV str.). Tiskala jo je Narodna tiskarna v Gor., ki jo je čez tri leta izdala v 2. izdaji. Slovensko goriško časopisje ga je kot odpadnika obsojalo.

Prim.: A. Kacin, 100; France Bevk, Slovenske knjižne izdaje v Italiji, Luč 1/1927, 634, 69; A. Koleričeva 1, 4–5, 32–3; Bogumil Gerlanc, Tisk slovenske knjige na Primorskem od začetkov do konca 1918, JKol 1970, 173; Berčič, Tiskarstvo na Slovenskem; Ročni zapisnik... za... 1914–1915, 121, 126; krstne matice; izjava Ludvika Zorzuta (1973).

Brj.

Brecelj, Marijan: Bandelj, Vincenc (1881–1937). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001480/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 1. snopič A - Bartol, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1974.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine