Slovenski biografski leksikon

Uršič Milena, literarna zgodovinarka in leksikografka, v Ljubljani r. 6. junija 1901 vladnemu svetniku Francu in Katarini r. Berlinger, živi tu. Končala je 4 razr. vadnice, 6 razr. mest. žen. in 2 zadnja razr. II. drž. real. gimn. (mat. z odliko 1920), vse v Lj., kjer je tudi začela na fil. fak. štud. romanistiko. Študij je prekinila in 1921–2 kot nadomestna učiteljica službovala v Radovici pri Metliki, nato ga spet nadaljevala do dipl. izpita 1929. V šol. letu 1927/8 je štud. romanistiko na univ. v Aix en Provence. L. 1933 je opravila prof. izpit, 1941 pa bila prom. za dr. filoz. iz primerjalne književnosti na osnovi dis.: Pojav dekadence v Franciji in Nemčiji ob koncu 19. stol. (1941). Službo je začela v Lj. l. 1929 kot suplentka na mest. žen. real. gimn. in ostala tam do ukinitve zavoda 1943; od 1943–5 je bila dodeljena mest. social. uradu, po osvoboditvi pa bila spet prof. 1945–6 na III. drž. žen. gimn., nato do 1947 na XII. gimn. (Šentvid); 1947 je prišla na SAZU kot korektorica Slovarja slov. knjižn. jezika, čez 2 leti pa bila tu imenovana za viš. asist. v Inšt. za literature, ko je pomagala pri izdajah preds. SAZU Fr. Kidriču; zmerom bolj se je usmerjala v redakc. delo pri SBL in bila slednjič kot znanstv. svetnica 1972 upok. – Strok. je začela publicirati 1929: Nekaj o starih franc.–provençalskih pesmih (CG 113–4), prispevala študije v Kron (1955: O zdravniku F. Sentimerju), zlasti pa v RSAZU II. razr. mdr. 1956, 115–44: Kopitarjeva pisma Jožefu Rudežu; 1958, 189–224: Kopitarjeva prizadevanja za mesto na dunaj. dvorni knjižnici in njeg. pisma bar. Jož. K. Erbergu; ib. 225 do 31: Zoisovo pismo bar. Erbergu; 1965, 69–139: A. Rožič, O kult. razvoju na Kranj. do 1823; pripravila je knjigo Jožef  Kalasanc Erberg in njegov Poskus osnutka za lit. zgod. Kranjske. 1975 ter s tem spravila v razvid bogato lit. in umetnostnozgodov. gradivo, zbrano v zač. 19. stol. Za 9.–11. zv. SBL je prispevala nekaj podpisanih, še več pa nepodpisanih člankov ter vložila v izdajo svoje veliko znanje, trud in potrpežljivost. – Prim.: personal. mapa (arhiv SAZU); izv. mestn. dekliškega liceja 1912/3–1917/8 ter II. real. gimn. v Lj. 1918/19–1929/30; LSAZU 1943/7 – 1972; Biografije in bibliografije … sodelavcev SAZU. 1976, 173. – Slika: arhiv SBL. Gpn.

Gspan, Alfonz: Uršič, Milena (1901–1990). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi751065/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine