Slovenski biografski leksikon

Šega Drago, kritik, urednik, v Lj. r. 1. apr. 1918 publicistu Rudolfu (gl. čl.) in Marici r. Kordić, živi tu. Obiskoval je v Mrbu vadnico 1924–8, v Lj. pa real. gimn. 1928–36 (odl. mat. 1936), študiral slavistiko 1936–41 (dipl. 1941). Po vključitvi v OF (slavist. seminar) ter internaciji v koncentr. taboriščih 1942–3 (Gonars, Monigo, spet Gonars) in 1943–5 (Dachau) je bil v Lj. kult. urednik LdP 1945–6, umetn. direktor Triglav filma 1946–7 (honorarni 1958–9), predsednik Komisije za kinematografijo LRS 1947–8, docent 1948–51 AIU, kult. ataše jsl ambasade v Parizu 1951–3, jsle delegacije v Trstu pa 1954–5, urednik NSd 1955–64, znanstv. svet. SAZU od 1964. Bil je 1936 ustan. član, podpredsednik, 1937 predsednik Slov. kluba na lj. univ. (1939 izstopil); 1950 član slov. delegacije na konvenciji SANS, Cleveland; 1950–1 pobudnik, ustan. član Slov. izselj. matice in Slov. okteta; 1955–7 podpredsednik Društva slov. knjiž,. pobudnik, član komisije za zveze s tujino (sodeloval z založbo Seghers, Pariz, za izdajo Antologije slov. poezije in Srečka Kosovela v francoščini).

Napisal je: Eseji in kritike. Lj. 1966; film. scenarij Visoška kronika (po romanu Iv. Tavčarja), Ekran 1964, 1965; mdr. študije, portrete, lit. ocene: Vlad. Bartol (Delo 1967), Bogomil Fatur (LdP 1947), Ferdo Godina (NS 1951), S. Gregorčič (LdP 1945), Igo Gruden (Sd 1940, LdP 1946), Andr. Hieng (Problemi 1967), Ant. Ingolič (LdP 1945, 1946), Edv. Kocbek (Dialogi 1965), Ferdo Kozak (NSd 1958), Fr. Levstik (LdP 1945), Mira Mihelič (NSd 1961), Fr. Novšak (Sd 1939), Igor Torkar (Obz 1946), Cene Vipotnik (NRazgl 1957); gledal. ocene: GL SNG 1945, LdP 1947–9; NSd 1962, Sd 1963; filmske ocene: LdP 1945, 1946, 1948; NS 1948; o film. teoriji: NS 1949; Les Lettres nouvelles, Paris 1965; o teoriji poezije: Živi Orfej. 1970;. o slov. poeziji in lit.: Encyclopaedia Britannica, NRazgl 1964, NSd 1961; kulturno in nacionalnopolit., polemične sestavke (Naši pogledi 1937, Sd 1938–40, LdP 1945–6, NSd 1955–64; »1551«); spremno besedo knjigam: Louis Guilloux, Angelina 1955; Charles de Coster, Til Ulenspiegel 1961. — Uredil je: a) izbore: Liryka jugoslowiańska. Varšava 1960 (slov. poezija 1941–57); Antologija slovenačke poezije. I, II, Bgd 1961 (sodelavca: J. Kastelic, C. Vipotnik); Antologija slovenačkog književnog eseja. Bgd 1964; Anthologie de la Póesie Slovène. Paris 1962 (izšla tudi dvojezično. Bgd 1968, sodelavca: J. Kastelic, C. Vipotnik); Kosovel par Marc Alyn.

Paris 1965 (sodelavci: K. Kovič, M. Alyn, C. Vipotnik); Matej Bor, V poletni travi. Lj. 1963; Živi Orfej. Velika antologija slov. poezije. Lj. 1970 (sodelavca: J. Kastelic, C. Vipotnik); b) liste: »1551« 1936–8; LdP (kulturna rubrika), jun. 1945–okt. 1946; NSd, Sd jul. 1955–dec. 1964 (uredn. načela gl. ib. 1963); Les Lettres nouvelles, Paris, sourednik za Jslo od 1964; kot lit. mentor: Slov. mladina 1938–40. Prevedel je: Louis. Guilloux, Angelina 1955; Pierre Gascar, Kitajska brez zidu 1957; Jean Cassou, Izgubljeni spomin 1960. Sodeloval je kot dramaturg pri filmih: Na svoji zemlji, Kekec, Tri četrtine sonca, Dobri, stari pianino, Akcija, Veselica. — Psevd., šifre: Drago Janč (»1551«, Naši pogledi); K. M. Aleš in Drago Bojanec (drobni lit. sestavki v dnevnem in drugem časopisju — kot gimnazijec); D. Š. (Slov. mladina 1938–40, LdP 1945–6, NSd 1955–64). — Prim.: osebni podatki: Ekran 66, 546; SBibl 1945–; SDL II, 151; Suvremeni pisci Jsle 337 (s sliko); Mitja Mejak, NRazgl 1955, 524–5; Delo 1961, št. 41; PDk 1965, št. 53; 1967, št. 60; Vl. Vodopivec, Sd 1965, 38–42; J. Šifrer, ib. 1967, 436–9; Dialogi 1967, 622–4; Slov. književnost 1945–65, I, II, 1967, kazalo; slika: II, 329; Drago Šega, NRazgl 1968, 196–8, 236. *

Uredništvo: Šega, Drago (1918–2004). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi644092/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine