Slovenski biografski leksikon

Zarnik Miljutin, kritik, pisatelj in ilustrator, v Ljubljani r. 14. apr. 1873 in u. 26. dec. 1940, sin Valentina (gl. čl.) in brat Borisa (gl. čl.). V r. kraju je obiskoval osn. šolo in 1883–92 gimn. Prvotno je bil namenjen za vojaško službo, a je po maturi odšel na umet. akademijo v München, živel v umet. krogih, posebej v družbi A. Ažbeta. Hkrati je štud. v Gradcu pravo (1893–8) in prom. V službi je bil najprej pri finan. ravnateljstvu v Lj., od 1900 na lj. magistratu (1904 postal magistr. tajnik, pozneje ravnatelj uradov). Sredi 1931 je obolel, bil 1932 upokojen in več let hiral.

Za DS je ilustr. povest I. Janežiča Gospa s pristave (1894) in Finžgarjevo pesnitev Triglav (1896; prim. pisma ur. F. Lampetu, Korespondenca DS, ŠkALj), sodel. z risbami in črticami pri humor. listu Jež (1902/3, do št. 14, v kateri so napadli I. Tavčarja). Izrazito liter. značaj ima modernistična novela La bella Gina (LZ 1897). Sicer je pisal za SN lahkotne, v slogu neizbrane in na lj. motiviko oprte slike, npr. Gori! (1897, št. 172), Birmanec (1919, št. 133–157), Domača naloga (1925, št. 240), Narodni mučenik Pepe Škrjanec (1927, št. 10–33). Nedokončan je ostal opis poti v Rusijo Onkraj črnožoltih mejnikov (SN 1913, št. 207–51, s presledki). V SN je obj. tudi večino poročil in kritik o kulturnih dogodkih v Lj. Obširno je pisal o 1. slov. umetn. razstavi (1900, št. 223–52, s presledki) in občasno poročal o drugih (npr. 1919, št. 151; 1920, št. 287–8; 1922, št. 204; 1923, št. 137); o slikah S. Magoliča je pisal v Sn 1908. Kot podpredsednik Slov. umet. društva je govoril na otvoritvi II. slov. umet. razstave (prim. LZ 1902, 714–5). Za njegov umet. nazor je značilen nekrolog Arnoldu Böcklinu (LZ 1901), pa tudi čl. André Devambez (SN 1925, št. 6). Toplo je naznanil Župančičevo Čašo opojnosti (SN 1899, št. 80), ocenil Vavpotičeve in Smrekarjeve ilustr. za knj. F. Milčinski, Tolovaj Mataj in F. Levstik, Martin Krpan (LZ 1918), pisal o I. Tavčarju (Vesna 1921) in A. Aškercu (SN 1922, št. 132), oc. dramo I. Robide Rože ob poti (SN 1924, št. 280). Za SN je 1921–6 pisal obširna, deloma drastična poročila o lj. drami. — Ur. je knj. Ljubljana po potresu (1910, s F. Govekarjem) in časopis Vesna (1921, št. 3 in 4/5).

Psevd.: Dr. M. Z., M. Z., Z. — Prim.: r. matice ž. Lj.-Šentpeter in m. matice Lj. — bolnica (ŠkALj); personalni arhiv MOL in ostalina (Zgod. arhiv Lj.); Bibl JLZ; SGL; nekrologi 1940: J št. 320, Kron 255 (s sliko), S št. 297, SN št. 296. — Karikatura: M. Gaspari, IS 1925, št. 32. Kr.

Koblar, France: Zarnik, Miljutin (1873–1940). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi857061/#slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine