Slovenski biografski leksikon

Stanek Leopold, književnik, r. 14. nov. 1908 v Boračevi pri Radencih želarju ter kmečkemu obrtniku (kolarju) Antonu in Mariji r. Kavčič, živi v Lj. Po osn. šoli pri Kapeli je obiskoval klas. gimn. (1919–27; mat. 1927) v Mrbu. V Lj. je od 1927 študiral germanist. (dipl. 1931), bil od 1933 suplent in prof. na gimn. v Vegovi ul., za Bežigradom do 1938, na prosv. odd. banske uprave do 1945, na Ministr. za prosveto od 1945, na gimn. Bežigrad od 1946 in na nižji gimn. v Sostrem od 1948 do upok. 1960; od 1962 je zun. sodel. Inštituta za slov. jezik pri SAZU.

S pesmimi se je začel oglašati kot gimnazijec v dijaš. listih 1924–7 (Stražni ognji, Mrb 1924–5, 1926–7, litogr.; Obrazi 1927, 1 litograf. št. v opremi Z. Didka; J 1927, št. 145), sodeloval je z liričnimi prispevki, s pripovedno in publicistično prozo v M (1935–41), Dejanje (1938–41), NS (1939–41), Um (pril. Živa njiva 1939–45), DS (1939–40), KMD (1941–2, 1941–), NOja (1949–57), Obz (1953–7), PV (1954–) in v nekaterih strok. listih: SČ (1951-), Kor. Fužinar (1954–5), Pomorstvo (1954–5, 1959) in JiS (1956–). V samostojnih knjigah je izdal zbirko otroških motivov Iz lepih starih dni. Lj. 1941, 72 str. in bibliofilsko zbirko med vojno nastalih pesmi Šiba bajanica. Lj. 1945, 42 str., psevd. Ant. Kes, oprema in tisk T. Pečan. V tej zbirki kakor tudi v nekaterih poznejših liričnih pesmih je S. v razpoloženjski, erotični, regionalni liriki uveljavil svojo pesniško osebnost. V obdobju med vojnama je pisal za periodiko tudi recenzije knjig (M 1937–41; Č 1936–42) in dramskih predstav (Slov. dom 1936, 1937; Dejanje 1938–40). Zanimanje za etnografijo je pokazal z nekaterimi folklornimi črticami (Orač 1940–1; KMD 1958, 1960; Tov 1955) in z manjšimi razpravami (Kron 1956; SE 1958, 1961–2) ter z radijsko obdelavo ljud. običajev v Pomurju (Prleška bratva, Koranti, Vüzen, Jürjovo). V dnevnem časopisju je obravnaval prosv., šol. in mlad. organizacijska vprašanja (Zborniki počitn. zveze 1957–61); prevajal je iz nem. St. Zweiga, J. W. Goetheja ip. – Psevdonimi in kriptonimi: Stane Kolar, Ant. Kes., J. Kapner, eles, L. S., L. St., P. St., S. L., St. P. – Prim.: Bibl. Leksikograf. zavoda, Zgb; Pirc, Bibl.; MohBibl; SBibl 1945–61; Kron 1956, 30–8. B. B.

Borko, Božidar: Stanek, Leopold (1908–1970). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi601098/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine