Slovenski biografski leksikon

Štih Bojan, kritik, esejist, gledališčnik, urednik, r. v Lj. 18. febr. 1923 knjigovodju Ludviku in Mariji r. Božiček, živi tu. V Lj. je obiskoval osn. šolo 1929–33, real. gimn. 1933–41 (mat. 1941) ter začetni študij slavistike in primer. knjiž. na univ. prekinil zaradi dela za OF. Bil je 1942 interniran v Gonarsu, avg. i. l. pobegnil k partizanom (prim. roman I. Bratka, Teleskop), urejeval LdP na osvobojenem ozemlju in 1945–6 v Lj. Bil je v Bgdu 1946–7 v vojnopolit. šoli, 1947–50 v agitpropu CK KPJ, 1950–1 pomočnik predsednika Komiteja za kinematografijo, 1951–2 predsednik zvezn. Sveta za film. Po vrnitvi 1952 v Lj. je nadaljeval univ. študij (odd. za zgod.), 1953–8 bil član uredn. odbora NRazgl, vmes 1957 dipl. Od 1959 je bil pomočnik, nato umetn. direktor Triglavfilma, od jeseni 1961 do njegove ostavke na koncu sezone 1968–9 ravnatelj Drame, od tedaj celj. gledališča. Š. je nosilec partiz. spomenice 1941, od 1961 član uredn. odbora lista Sdb, mnogih svetov, upravn. odborov (Sterijino pozorje, Dubrovn. letne igre, zvezni Svet za izobraž. in kulturo itd.). Sodeloval je na mnogih mednar. srečanjih.

Pisal je: kritične, esejist., polemične prispevke od 1939 mdr. o Prežihovem Vorancu, Mariju Kogoju (Slov. mladina, Srednješolec; psevd. Peter Novljan) in po 1945 (LdP, NRazgl, NS, NSd in bgd liste); dramo Mati, jeseni 1941 (s K. Destovnikom-Kajuhom; rkp. v SGM); glose, komentarje po 1942 (največ v LdP); o slov. pesnikih in pisateljih (mdr. Prešeren, Iv. Cankar, O. Župančič, Prežihov Voranc, Juš in Ferdo Kozak, Ciril Kosmač) zlasti 1946–52 (Borba, Književne novine, Svedočanstva, Prosveta, Jsla); uvode, spremne besede k srbohrv. prevodom slov. piscev: Ciril Kosmač, Sreća i hleb. Bgd 1951; Prežihov Voranc (o njem tudi samostojno študijo, Bgd 1951), Boj na proždrljivcu 1953, Doberdob 1955, Samonikli 1956; Novele, Sarajevo 1960; Juš Kozak, Šentpeter, Bgd 1957; Ciril Kosmač, Novele 1960; Mira Mihelič, April 1961. – Izdal je komentirane izdaje: Ciril Kosmač, Iz moje doline 1958; Iz. Cankar, Obiski, S poti 1960; Upor, antologija revoluc. proze 1961; izbor dela z obširnim spremnim esejem: Miran Jarc, Človek in noč 1960; Fran Albreht, Odsevi časa 1961; Gledališki trenutek, govori, članki, izjave ob odhodu iz gledališča. (prim. NRazgl 1969, 634). Veliko se ukvarja z družbenopolit. esejistiko, humoreskami (NRazgl, Sdb). Šifre in psevd.: až, B. Š., sed, th, Peter Novljan, Vajkard, Kalist Fontanot. – Prim.: SBibl 1945–; SDL II, 162 (s sliko); Suvremeni pisci Jsle 349 (s sliko); L. Filipič, GLLjD 1961–2, št. 1 (s sliko); Ekran 66, 547; Slov. književnost 1945–65, Lj. 1967, 331–2, 425, 333 (slika); Sdb 1969, 854 (s sliko). *

Uredništvo: Štih, Bojan (1923–1986). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi667856/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine