Slovenski biografski leksikon

Molè Rudolf, prevajatelj, r. 20. jan. 1883 v Kanalu v Soški dolini, kjer mu je bil oče orožniški stražmojster. Osnovno šolo je obiskoval v Čepovanu, Sežani, Trstu, vadnico v Gorici; prva 2 gimn. razr. je dovršil v Gorici, do 1. teč. 5. razr. v Trstu, kjer je bil gojenec škof. konvikta, ostale razr. z mat. 1902 v Novem mestu. Študiral je na dunajski univerzi slavistiko in klas. filologijo, prom. jul. 1906, prof. izpit jan. 1910. L. 1906/7 je bil nameščen na samostojnih gimn. razr. v Celju, po enoletni vojaški službi je vstopil 1908 kot suplent na mestni dekl. licej (sedanjo mestno žensko realno gimn.) v Lj., kjer deluje kot profesor še zdaj. V vojni je služil kot častnik v Galiciji, na Moravskem in Ogrskem. — Kot dijak je v Trstu sodeloval pri nejavnem konviktnem listu »Flores« ter priobčil pod psevd. Tehomil nekaj pesmi (Ska 1899, 1900). Iz svoje disertacije o čbeličarju dr. Jak. Zupanu je objavil: Ein Beitrag zur Biographie J. Z. (Carn 1909), Doneski k življenjepisu dr. J. Z. (Carn 1910) in Dr. J. Zupan kot pesnik (III. izv. dekl. liceja 1910). Kot urednik mladinskega lista »Naša bodočnost« (1910–2) je med dr. zanj napisal Črtice iz slov. književnosti, biogr. skice o Trubarju, S. Gregorčiču, Aškercu; O tiskarstvu in knjigotrštvu, Jugoslovane (po Konst. Jirečku), potopisne spomine Preko Tirolske v Italijo in Vojno na Balkanu. Za CZ je prispeval članek o Ketteju v novomeški Zadrugi (1921); napisal je nekrologa tov. dr. Jos. Cerku (NV 1912, 732) in svojemu ravnatelju Iv. Macherju (SN 1919, št. 61 in PL 1920). Informativnega značaja je članek O ženskih poklicih (VII. izv. dekl. lic. 1914). Z Lèsico in Lokovškom je priredil Prvo srbsko ali hrv. čitanko za slov. osnovne šole (Lj. 1921; 2. izd. brez Lokovška 1929), z Gröbmingom in Lèsico pa sestavil Srbskohrv.-slov. slovar (Lj. 1927). Iz poljščine je poslovenil Sienkiewicza zgod. romana Z ognjem in mečem (TZ 1923) in Potop (TZ 1926–8) ter Ossendowskega Življenje in prigode male opice (Zk 1929–32). Kot predsednik Društva prijateljev poljskega naroda dela z besedo in peresom za medsebojno spoznavanje Slovencev in Poljakov. — Prim.: J 1933, št. 17 (s sliko). Šr.

Šlebinger, Janko: Molè, Rudolf (1883–1969). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi374270/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine