Slovenski biografski leksikon

Sušnik Franc st., literarni zgodovinar in kulturnoprosvetni delavec, r. 14. nov. 1898 na Prevaljah kot prvi šesterih otrok delavcu Štefanu in Jožefi r. Dobrovnik, živi na Prevaljah. Starši so izhajali iz uršljegorskega malokmečkega rodu, oče je delal v prevalj. fužinah, po propadu le-teh 1899–901 z družino v Donawitzu, potem pri železnici na Prevaljah. S. je obiskoval 6 razr. osn. šole v r. kraju, hum. gimn. 1910–8 v Clcu, vmes bil 1916–8 v 16. varaždin. polku, 30. okt. 1918–15. jan. 1919 kor. prostovoljec, v Nar. svetu za Mež. dolino. Študiral je germ. in slavistiko jan. 1919–22 v Zgbu, Lj., Zgbu, bil 1919–20 tajnik kluba kor. akad., 1921 sodelo val v kršč. soc. delav. organ. Jsl strok. zvezi v Lj., 1924 prom. v Zgbu (disert.: o Gerh. Hauptmannu). Sept. 1922–dec. 1924 je bil suplent na gimn. v Mur. Soboti, do sept. 1925 na realki v Bgdu, nato v Mrbu: do apr. 1926 prof. na realki, do dec. 1928 na učitelj., do marca 1939 na klas. gimn.; ravnatelj do apr. 1940 II. nepop. gimn., do okupacije ravnatelj učiteljišča, v vojski apr. 1941, do okt. 1943 na Prevaljah, do jun. 1945 v gestap. zaporu v Clcu, konfiniran v Št. Pavlu v Labot. dolini, zaprt v Clcu, Dachauu. Jul.-avg. 1945 je vodil gimn. tečaj na Prevaljah, sept. 1945–jun. 1962 je bil delegat, v. d. ravnatelja, ravnatelj gimn. na Ravnah, febr. 1949–jun. 1962 v. d. upravnika, od jul. 1962 ravnatelj Študij. knjižnice na Ravnah.

S. je 1915–6 urejeval v clškem Marijanišču rkpni dij. list Vzbudi se, Sloven! Napisal je: Pregled svetovne literature. Mrb 1936, 456 str.; In kaj so ljudje ko lesovi. Kor. zapisi, Mrb 1968, 100 str.; članke v: ČZN 1937 (Prevaljški punt o sinsvetih 1918), JiS 1963 (Kor. delež v slov. književnosti), KMD 1951 (Prežihov Voranc), 1953 (Gospod profesor), Knjižnica 1967 (Knjižnice v Mežiški dolini), Kor. fužinar (od 1951 dalje: iz življenja Slov. Kor.), Mir 1916 (črtice; psevd. Radimirov), PZ 1932 (Ob stoletnici Goethejeve smrti), S (podlistke, mdr. 1924 v nadaljevanjih Prekmurski profili; 1933 Prevaljška legenda). — Prim.: Vodnik po Mrbu. 1932, 87; — o. (=B. Borko), J 1936, št. 79; td. (=Tine Debeljak), S 1936, št. 84; Jak. Richter, ib. 1939, št. 104 (s sliko); LdP 1958, št. 267 (s sliko); J. Zorn, PD 1958, št. 17; S. F., SPor 1958, št. 274; Dornik Mojca, VMrb 1958, št. 269 (s sliko); (M. Šipek), Kor. fužinar 1959, št. 1–3 (s sliko); Delo 1964, št. 161 (s sliko); Kotnik Stanko, Kor. fužinar 1964, št. 5–7 (s slikami); J. Snoj, Delo 1967, št. 132; Fr. Šrimpf, ib. 1968, št. 312 (s sliko), 319; M. Kos, ib., št. 313; Marjan Kolar, Dialogi 1968, št. 11; isti, Inform. fuž. 1968, št. 11; isti, uvod v In kaj so ljudje ko lesovi (s sliko); isti, Knjižnica 1968, 83–5; M. šipek, Kor. fužinar 1968, št. 4 (s sliko); Rok Arih (=Drago Druškovič), NRazgl 1968, 662; T. Golčer, PD 1968, št. 18 (s sliko); J. Messner, Slov. vestnik 1968, št. 44; J. Mrdavšič, VMrb 1968, št. 267 (s sliko); LDk 1969, št. 24 (s sliko); 1970, št. 63 (s sliko). — Slika: Med Peco in Pohorjem. Mrb 1965,[7]. *

Uredništvo: Sušnik, Franc st. (1898–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi632498/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine