Slovenski biografski leksikon

Glonar Joža, biblijotekar, r. 10. apr. 1885 pri Sv. Barbari pri Mariboru, je študiral 1896–1904 gimn. v Mariboru, nato slavistiko in klas. filologijo v Gradcu, kjer je po doktoratu (dis. o o. Rogeriju je izšla z nasl. Med reformacijo in romantiko v LZ 1916 in v ponat) 1911 stopil v vseuč. knjižnico. Po prevratu 28. dec. 1918 odpuščen je vstopil v drž. lic. knjižnico v Lj. Od 1907 je pisal pretežno filološko orijentirana knjižna poročila v Domovino, Slovana, Vedo, LZ, literarnozgodovinske in narodopisne članke v ČZN, LZ, od 1922–25 kulturnopolitične glose v Jugoslavijo in Slovenca. 1907–12 je prevajal Gospodarski Glasnik, 1919–21 urejeval LZ. Izd. je Naš jezik (1919), Kolomonov žegen (1920), Pesmi in Zbrane spise S. Jenka (1921) in 15. in 16. snopič Slov. nar. pesmi (1913, 1923), Prešernovo antologijo za Hrvate (Zagreb 1922) in mnogo prevajal iz češčine (Čech, Drtina, Machar, Niederle), hrvaščine (Šenoa), latinščine (Petronius), nemščine (Gotthelf, G. Keller, Zieliński), poljščine (Mickiewicz, Sienkiewicz, Reymont) in ruščine (Andrejev, Gogolj). Od 1922 je sotrudnik Prager Presse, v kateri je priobčil mnogo prevodov iz slov. proze, predvsem Cankarja, 1924 je bil vodja Strokovne nadaljevalne šole za vajence grafičnih obrtov v Lj. – Slika: IS 8. avg. 1925. *

Uredništvo: Glonar, Joža (1885–1946). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi203102/#slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine