Christian, Henry A. (1931–1997)
Vir: © Arhiv SBL

Novi Slovenski biografski leksikon

CHRISTIAN, Henry A. (H. Arthur Christian), literarni zgodovinar (r. 22. 8. 1931, New Jersey, Združene države Amerike; u. 4. 4. 1997, Millburn, New Jersey, Združene države Amerike).

Osnovno- in srednješolsko izobraževanje je končal v New Jerseyju, 1948/49 je v okviru šolske izmenjave med ZDA in Veliko Britanijo obiskoval šole v Peterboroughu in Cambridgeu v Angliji. 1949–53 je študiral na Yale Collegeu Univerze Yale (New Haven, Connecticut, ZDA) in 1953 tam diplomiral iz anglistike. Na isti univerzi je 1954 magistriral iz anglistike in amerikanistike, 1967 pa na Univerzi Brown (Providence, Rhode Island, ZDA) doktoriral z disertacijo Louis Adamic: Immigrant and American Liberal. Od 1955 je poučeval na Univerzi Yale v programu amerikanistike za tuje študente. 1958/59 je kot Fulbrightov štipendist poučeval amerikanistiko na več univerzah na Danskem. Po vrnitvi v ZDA in krajši zaposlitvi na Univerzi Brown je od 1962 poučeval ameriško književnost na Rutgers University (Newark, New Jersey, ZDA), od 1967 kot docent, od 1989 pa kot redni profesor.

Med njegovimi predniki so bili priseljenci iz Češke, Slovaške in Italije, kar je spodbudilo njegovo zanimanje za prispevek srednjeevropskih priseljencev k ameriški kulturi. Preučeval je tudi ameriške pisatelje (mdr. Williama Faulknerja, Thomasa Stearnsa Eliota, Williama Styrona), a je glavnino svojega znanstvenega zanimanja posvetil Louisu Adamiču. Ko je organizacija Progresivne Slovenke Amerike od Adamičeve vdove odkupila pisateljevo rokopisno zapuščino in jo podarila princetonski univerzitetni knjižnici, je bil imenovan za skrbnika zapuščine. 1971 je objavil obsežno bibliografijo Louis Adamic: a checklist, v kateri je zajel tudi dela, ki so izšla v Sloveniji in drugih državah. To delo je še danes najpopolnejša bibliografija del Louisa Adamiča ter knjig in člankov o njem do 1970, izjemen prispevek k poznavanju in razumevanju Adamičevega življenja in dela pa predstavlja avtorjeva uvodna študija. Med pisanjem bibliografije se je povezal z Adamičevimi sorodniki in preučevalci Adamiča v Sloveniji ter z njimi tesno sodeloval do smrti. Zanimali so ga tudi Adamičevi stiki z nekaterimi najvidnejšimi ameriškimi pisatelji in publicisti, kot so Upton Sinclair, Sinclair Lewis, Sherwood Anderson, Francis Scott Fitzgerald, Robinson Jeffers, Henry Louis Mencken in Carl Sandburg. Nekaj njihove korespondence z Adamičem je v slovenskem prevodu objavil v knjigi Izbrana pisma Louisa Adamiča (1981), nekaj pa v izvirniku v različnih ameriških znanstvenih revijah. Svoje študije o Adamiču in ameriških Slovencih je objavil v več mednarodnih znanstvenih zbornikih, publikacijah društva Society for Slovene Studies (Papers in Slovene studies, Newsletter - Society for Slovene studies ), drugih znanstvenih in strokovnih časopisih v ZDA, mdr. v The Princeton university library chronicle, Modern language studies, Fitzgerald newsletter in Menckeniana, v Sloveniji pa največ v zbornikih in znanstvenih časopisih, predvsem Dve domovini = Two homelands in Acta neophilologica. Zadnja desetletja je posvetil zbiranju gradiva za biografijo Louisa Adamiča, ki je ni končal. Njegova hči Judith Christian je očetovo obsežno pisno in zvočno gradivo o Adamiču izročila arhivu Immigration History Research Center (IHRC), University of Minnesota (Minneapolis, ZDA).

1981 je prejel zlato plaketo mesta Ljubljana.

Dela

Ten letters to Louis Adamic, The Princeton university library chronicle, 28, 1967, št. 2, 76–94.
Louis Adamic : a checklist, Kent (Ohio, ZDA), 1971 (bibliografija Adamičevih objav, prevodov, prevedenih del, ponatisov in objav o Adamiču do 1970 z uvodno študijo).
»What else have you in mind?« : Louis Adamic and H. L. Mencken, Menckeniana (Baltimore, Maryland, ZDA), 47, 1973, 1–12.
From two homelands to one world : Louis Adamic's search for unity, Papers in Slovene studies (New York), 1, 1975, 133–144.
Adamic's From Many Lands : ethnic literature then ... and now?, Modern language studies, 8, 1977/78, 48–56.
Adamic's Struggle : the international history of a 'radical' pamphlet, Louis Adamič : Simpozij = Symposium, Ljubljana, 1981, 323–344.
Louis Adamic, Dictionary of Literary Biography, Vol. IX, Part I, Detroit, Michigan - Columbia, Južna Karolina, 1981, 3–7.
Louis Adamič: Izbrana pisma Louisa Adamiča : ob tridesetletnici smrti, Ljubljana, 1981 (urednik in avtor predgovora).
Random comments about books, articles, immigrants, history, time, and ideas : an Adamic's miscellaneum, collectanea, Literature, culture and ethnicity : a Festschrift for Janez Stanonik, Ljubljana, 1992, 61–71.
Louis Adamic and the SNPJ : something of a home base for the author's American adventure in understanding, collectanea, Ethnic fraternalism in immigrant countries = etnični fraternalizem v priseljenskih deželah, Maribor, 1994, 79–100.
Louis Adamic's first twenty American years reconsidered : collectanea, Ethnic literature in the USA, Canada and Australia, Frankfurt am Main, 1996, 95–108.

Viri in literatura

Arhiv SBL, osebna mapa.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Janez Stanonik: In memoriam Henry A. Christian, Acta neophilologica, 30, 1997, 3–5.
Jerneja Petrič: In memoriam : remembering Henry A. Christian 1931–1997, Dve domovini = Two homelands, 8, 1997, 193–195.
Tine Kurent: Kaj bo z gradivom z gradivom profesorja Christiana za monografijo o Louisu Adamiču, Dve domovini = Two Homelands, 10, 1999, 171–180.
Žitnik Serafin, Janja: Christian, Henry A. (1931–1997). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1021450/#novi-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 4. zv.: C. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine