Novi Slovenski biografski leksikon

BIRK, Matjaž, germanist, literarni zgodovinar (r. 18. 2. 1963, Ljubljana). Oče Janez Birk, ekonomist, mati Ivana Birk, r. Malešič, sodnica. Ded Ivan Malešič, trgovec, župan Metlike (1933–43), žena Uršula Krevs Birk, visokošolska učiteljica, germanistka.

1964–65 je živel v Metliki, 1966–91 pa v Domžalah; vmes je daljša obdobja bival na Dunaju, v Münchnu in Lyonu. 1977–81 je obiskoval gimnazijski program Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku. 1981–82 je služil vojaški rok. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (FF UL) je 1982–87 študiral francoski in nemški jezik in književnost ter 1987 diplomiral. Strokovni izpit za učitelja nemškega jezika je opravil 1990. 1995 je na FF UL magistriral iz nemške književnosti z magistrskim delom Korespondenca med Josephom Rothom in Stefanom Zweigom = Der Briefwechsel zwischen Joseph Roth und Stefan Zweig, 1999 pa je na isti fakulteti doktoriral iz literarnih ved z doktorsko disertacijo Nemška literarna ustvarjalnost v časniku Illyrisches Blatt (1819–1849). 1989 se je izpopolnjeval na Humboldt-Universität zu Berlin, 1990 na Friedrich-Schiller-Universität v Jeni, 1991 pa na Goethe-Institut Berlin. 1992 je prejel Knafljevo štipendijo za študij na Universität Wien, 1994 je obiskoval École normale supérieure Fontenay-Saint-Cloud (Francija), 1997–98 pa ponovno Universität Wien. 1988–89 je bil svetovalec na Izobraževalnem centru za vodilne delavce pri Gospodarski zbornici Slovenije, 1989–91 je služboval kot vodja jezikovnih tečajev za odrasle na Izobraževalnem centru za tuje jezike v Ljubljani. 1991–99 je delal kot asistent, 1999–2005 pa kot docent za nemško književnost na nekdanji Pedagoški fakulteti, sedaj Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Od 2005 je na omenjeni fakulteti zaposlen kot izredni profesor za nemško književnost. Kot gostujoči predavatelj od 1994 sodeluje s številnimi univerzami v tujini, mdr. v Innsbrucku, Salzburgu in na Dunaju (Avstrija), v Bayreuthu in Dortmundu (Nemčija), Sopronu (Madžarska), Toursu (Francija), Velikem Tarnovem (Bolgarija) in Zagrebu (Hrvaška). S strokovnimi in znanstvenimi prispevki o temah, povezanih s Stefanom Zweigom in Josephom Rothom, od 1993 sodeluje na konferencah v Sloveniji in tujini. 2002–08 je deloval kot področni urednik za literaturo v strokovni reviji Slovenskega društva učiteljev nemškega jezika Schaurein, 2004–09 kot podpredsednik Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, od 2004 pa je znanstveni svetovalec Avstrijske čitalnice v Mariboru.

Birk je izvedel pionirske raziskave na področju nemške literarne publicistike na Slovenskem. Pomemben prispevek k slovenski kulturni zgodovini so raziskave neposredne kulturne izmenjave med literati, kot sta Anastasius Grün in France Prešeren, saj dokazujejo, da je nemška literarna periodika na Slovenskem odločilno vplivala na recepcijo slovenskih avtorjev v širšem nemškem kulturnem prostoru.

Dela

»-- vaterländisches Interesse, Wissenschaft, Unterhaltung und Belehrung ---« : Illyrisches Blatt (Ljubljana, 1819–1849), literarni časopis v nemškem jeziku v slovenski provinci predmarčne Avstrije, Maribor, 2000.
Die deutsche Bühne in Ljubljana (Laibach) im Spiegel der vormärzlichen Wiener Literaturpublizistik, Sprachkunst (Dunaj), 33, 2002, št. 1, 11–22.
Österreichisch-slowenischer Kulturtransfer am Beispiel von Anastasius Grün und France Prešeren, Modern Austrian literature (Riverside, ZDA), 41, 2008, št. 2, 1–18.
Fremd- und Selbstinszenierung in der slowenischen Literatur der Moderne : Die Habsburgermetropole in Ivan Cankars Wiener Erzählungen, Zeitschrift für slavische Philologie (Heidelberg), I, 69, 2012/2013, 177–192.
Stefan Zweigs Die Welt von Gestern in einem sozialistischen Zielkontext : Kulturtransfer im Spannungsfeld zwischen Ideologie, Politik und Erinnerungskultur, Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur (Tübingen), 39, I, 2014, 72–88.

Viri in literatura

Arhiv SBL, vprašalnik za NSBL.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Petrič, Tanja: Birk, Matjaž (1963–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1020750/#novi-slovenski-biografski-leksikon (16. junij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine