Slovenski biografski leksikon

Matl Josef, lit. in kult. zgodovinar, r. 10. marca 1897 v Črncih na Apaškem polju. Dovršivši ljudsko šolo v Apačah je od 1907 študiral na škof. gimn. v Gradcu in mat. 1916. L. 1915–8 je bil pod orožjem pri zagrebškem polku št. 53. Od 1917 je v Gradcu in na Dunaju študiral slovansko in germ. filologijo (Nahtigal, Seuffert, Zwierzina), napravil 1921 prof. izpit iz srbohrvaščine in slovenščine in bil ist. l. promoviran z disertacijo: Der Beginn des nationalen Schrifttums b. d. oststeir. Slovenen. L. 1919 je postal suplent za srbohrv. na trg. akad. in dež. nižji realki v Gradcu, 1921 dobil naslov prof. na trg. akad., bil medtem lektor za srbohrv. na tehniki, postal 1923 docent za slovansko filol. na univ. v Gradcu, kjer je danes titul. izred. prof. M. je začel javno nastopati kot pesnik v Obersteir. Volkszg. Po vojni se je izključno posvetil slovanskim literaturam, zlasti ruski in jugoslovanskim, ter poročal v Grazer Tagespost, Gr. Montagszg, Ost u. West, Neuere Sprachen, Hist. Zeitschr., Jahrbücher f. Kultur u. Gesch. d. Slaven (LZ 1927, 637). Kot liter. in kult. zgodovinar obravnava novejše jugoslov. literature in vprašanja slovansko-nem. kult. medsebojnosti in poroča o jugoslov. zgod., socialnih in gospodarskih vprašanjih novejše dobe. Od 3. letnika je soizdajatelj Jahrb. f. Kultur u. Gesch. d. Slaven ter urednik in poročevalec za literature južnih Slovanov. Ostale literarno- in kulturnozgod. razprave je objavil v Osteurop. Bibliographie III, IV (Breslau 1924 do 1925), 5 Jahre Grazer Urania, Almanach (1924), Prosveta(Sarajevo 1925), Zeitschr. f. Politik 16 (Berlin 1927), Der Ackermann I (Kaaden 1927), Slavia VII (Praga 1928), NV 1928, Misao (Beograd 1929), Wille u. Weg (Berlin 1929), Preuß. Jahrb. 216 (Berl. 1929), Šišićev Zbornik (Zagreb 1929), Zeitschr. f. Ostrecht III (Berlin 1929), Sborník praci I. sjezdu slov. filologů (Praga 1931), Nova Evropa 1931–2, Deutsche Hefte f. Volks- u. Kulturbodenforschung I, III (Leipzig 1931, 1933), Zbornik u čast M. Rešetara (Dubrovnik 1931), ZslPh 1932, Revue des Balkans (Paris 1933). Sodeluje z biografijami jugosl. literatov pri Encyclop. of the Social Sciences (New York) in s članki o Slovencih pri Handwörterb. des Grenz- u. Auslandsdeutschtums. Posebej: Prakt. Lese- u. Lehrb. d. serbokroat. Sprache (Wien 1924). — Prim.: Avtobiogr. v ban. arh. v Mar.; NE II, 823. Baš.

Baš, Franjo: Matl, Josef (1897–1974). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi353706/#slovenski-biografski-leksikon (18. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine