Jereb, Gregor (1845–1893)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 4, št. 19, 6. 5. 1928

Slovenski biografski leksikon

Jereb Gregor, pisatelj, r. 8. marca 1845 v Dolenji ravani v Poljanski dolini, u. 5. marca 1893 v Trstu. Obiskoval je ljudsko šolo v Poljanah, normalko v Škofji Loki, nižjo gimn. v Kranju, izstopil jun. 1867 iz 5. gimn. razreda v Lj. ter bil po končani vojaški službi sprejet k brzojavnemu uradu, kjer je 1873 postal iz eleva brzojavni asistent, pozneje oficijal. Služboval je večinoma v Trstu, nekaj časa tudi v Pazinu in Lj. Deloval je v tržaških narodnih društvih, sodeloval pri raznih slovenskih časnikih, posebno pri E z imenom G. Raván; poslovenil je K. Glaserjev spis Sedmi orijentalski kongres in avstrijski Slovani (E 1884, 67–70), proučeval slov. literarno zgodovino ter napisal za LZ bijografijo Remca (1883), Jos. Podmilška, Jos. Godine-Verdelskega (1884), na podlagi gradiva iz Žvabove ostaline: Vinc. Franula de Weissenthurna in Pavla Knobla (1892). — Prim.: E 1893, št. 19; SS 1893, 96; LZ 1893, 248; Glaser IV, 211; Poštni glasnik 1927, št. 8. Šr.

Šlebinger, Janko: Jereb, Gregor (1845–1893). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi256074/#slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 3. zv. Hintner - Kocen. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1928.

Primorski slovenski biografski leksikon

Jereb Gregor, publicist in literarni zgodovinar, r. 8. mar. 1845 v Dolenji Ravni na Gorenjskem, u. 5. mar. 1893 v Trstu. Ljudsko š. obiskoval v Poljanah, normalko v Škofji Loki (1860–62) in nižjo gimn. v Kranju (1862–66). Nato se je vpisal v peti razr. gimn. v Lj., a je že 1867 izstopil in odšel k vojakom (1867–72). Potem je bil sprejet za praktikanta pri brzojavnem uradu v Trstu in kmalu postal brzojavni asistent (1873) in poštni oficial (1876) ter služboval celih dvajset let v Trstu (1873–93), vmes le eno leto v Pazinu in Lj. Bil je zelo aktiven v trž. narodnih društvih in bil ves čas sodelavec lista E. V njem je objavljal različne prispevke, listke in poročila, izmed katerih je omeniti v slovenščino prestavljena borzna oznanila (1884) in zlasti prevod K. Glaserja razprave Der siebente Orientalisten-Congress und die österreichischen Slaven (E IX, 1884, št. 67–70). Rezultate svojega proučevanja slov. liter. zgodovine je objavil v LZ in v trž. E. To so solidno in dokumentirano obdelane biografije: Franjo Jos. Remec (E VIII, 1883, št. 89; LZ III, 1977, 798–801); Josip Godina Verdelski (LZ IV, 1977, 184–86, 241–43); Josip Podmilšak (ibid., 530–34, 597–603, 662–69, 724–32) s priloženimi pismi Antona Janežiča; Fran Cegnar (E XVII, 1892, št. 16–18); Vincencij Franul de Weissenthurn (LZ XII, 1892, 34–37, 237–43); Pavel Knobel (ibid., 551–61, 672–78, 724–27). Psevd. v E G. Raván.

Prim.: LZ XIII, 1893, 248; E XVIII, 1893, št. 19; SS VI, 1893, 96–97; Hrvatska I, Zgb 1893, št. 56, 3; Obzor XXXIV, Zgb 1893, št. 57; Glaser IV, 211; J. Šlebinger, SBL I, 405; Poštni glasnik VII, Lj. 1927, št. 8; J. Glonar, Poučni slovar I, Lj. 1931, 515; Bibliografija rasprava, članaka i književnih radova I, Zgb 1956, 147, 584; R. Kodela-J. Munda-M. Rupel, Bibliografsko kazalo LZ 1881–1941, Lj. 1962, 88, 272; KL Sje I, 357; JiS XX, št. 5, 137.

Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Jereb, Gregor (1845–1893). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi256074/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine