Primorski slovenski biografski leksikon

Fatur Silvo, slavist, publicist, r. 2. jan. 1935 v Zagorju na Pivki. Oče Stanislav, kmet in trgovec, mati Marija Urbančič. Prvi razr. osn. š. še it. Gimn. v Postojni (1947–50, 1953–56, vmesna prekinitev zaradi smrti staršev in težkih družinskih razmer). Na lj. U študiral slavistiko (slovenščina, ruščina), 1962 prejel študentovsko Prešernovo nagrado. Od 1961 – s prekinitvijo zaradi odsluženja vojaškega roka – v prosvetni službi; najprej na osn. š. v Pivki, od 1963 na postojnski gimn. Tu od 1965 ravnatelj (do 1976, ko je zaprosil za razrešitev), kasneje pomočnik ravnatelja in prof. slovenščine, pa tudi ruščine. Ves čas je tudi družbenopolitično aktiven, bil odbornik in poslanec prosvetno kulturnega zbora skupščine SRS itd. Zdaj je član DPZ občinske skupščine in preds. skupščine kulturne skupnosti Postojna. Publicistično začel delovati že kot gimnazijec; pisal v številne liste, se udejstvoval v klubu primorskih študentov v Lj., pa tudi v domačem kraju. Sodeloval je pri SlovJ, PrimN, Mladini, študentski Tribuni, Prosvetnem delavcu, Vzgoji in izobraževanju, NRazgl, Komunistu, TV 15, Tovarišu, Obali, JiS ter nekaterih tovariških glasilih. Uredil je zbornik Ljudje in kraji ob Pivki (Postojna 1975), v katerem je prispeval članek Pivka med obema vojnama (str. 208–45), zbornik Brkini 74 (Sežana 1964), zbornik – izvestje Gimnazija Postojna 1945–1975 (Postojna 1975), zbornik Lesna industrija na Pivki (Pivka 1976). Zanima ga predvsem kulturna lokalna zgodovina, gledališka kritika, potopis (pedagoška esejistika) ter metodika pouka književnosti. V Obali 1972 je objavil članek Zakaj molk o organizaciji TIGR in tigrovcih, v JiS pa članke O šolski interpretaciji šolskega besedila, Poskus šolske interpretacije Kettejeve ljubezenske pesmi, Pouk Sonetov nesreče, Prežihov Voranc kot ga lahko predstavljamo na srednji šoli, Slavistična ekskurzija na Postojnsko in Ilirskobistriško (vse v JiS od 1970 dalje). Napisal je tudi uvod v katalog ob razstavi Likovnega kluba Anton Ažbe v Postojni (1971). V knjigi Prazniki slovenskih občin (Lj. 1975) je opisal zgodovino praznika postojnske občine (str. 131–3). V knjigi Snežnik je napisal članek Naši povojni pohodi na Snežnik (1977).

Prim.: SB 1953–; Živo gledališče III, Lj. 1975 (gl. kazalo); osebni podatki.

Brj.

Brecelj, Marijan: Fatur, Silvo (1935–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008580/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. januar 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine