Slovenski biografski leksikon

Kotnik Janko, slavist in romanist, r. 22. dec. 1885 na Dobrijah pri Guštanju, brat Franca K.-a. Gimn. je dovršil v Celovcu, študiral slavistiko in romanistiko v Pragi, Gradcu in Parizu, promov. 1911 v Gradcu z disertacijo o dobrškem narečju. Služboval je 1912 in 1913 na realki v Gorici, 1913–4 ter 1919 in 1920 na real. gimn. v Banjaluki, od 1. jan. 1921 pa na realki oz. real. gimn. v Mariboru. Med vojno je bil ujet v Rusiji, kjer je kot dobrovoljec vstopil v srbsko in pozneje v rusko armado. Za časa jugoslov. zasedbe v Celovcu je bil urednik Mira, nato pa član plebiscitne komisije. V Mariboru je odbornik franc. in angl. krožka. Bil je izza l. 1903 sotrudnik celovškega Mira, kjer je priobčil nad 30 podlistkov (psevd. Danimir), deloma originalnih črtic, deloma prevodov iz češčine, ruščine in francoščine. Sodeloval je pri Zori (XVII: Iz Cojzovega dnevnika), pri Nastavnem Vjesniku (XXVIII: Revolucija in ruski pravopis), pri M (Lesičjak; Potovanje Angleža Browna po slov. deželah), pri Mladi Jugoslaviji in Koroškem Slovencu. V ČZN 1929 je objavil tri razprave: Slov. rokopis iz Leš pri Prevaljah iz sredine 18. stol. (str. 174–89); Ivan Vrban, prvi slov. prevajalec Shakespeareja (str. 109–13); Še nekaj O Ivanu Vrbanu Zadravskem in njegovi dobi (str. 198–200). V ČZN 1931: Prof. dr. Mat. Murko (152–52). Posebej je izdal: Slov.-franc. slovar, 1925; Lesičjak, ljudski pesnik in pevec iz Korotana, 1929; Les verbes francais, 1930. *

Uredništvo: Kotnik, Janko (1885–1975). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi295645/#slovenski-biografski-leksikon (30. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine