Slovenski biografski leksikon

Voglar Fran, politik in šolnik, r. 5. okt. 1877 v Nadbišcu pri Lenartu v Slov. goricah kmetu Vidu in Ivani r. Kocbek, u. 17. okt. 1925 v Mariboru. Osn. šolo je obiskoval v Spodnji Voličini, klas. gimn. v Mrbu (1890–9; do 3. razr. stanoval v semenišču, nato se preživljal z inštrukcijami), klas. filol. in slavistiko študiral na Dunaju (1899–903, diploma 1904), hkrati bil od 1900, ko se je poročil, domači učitelj pri plemiških družinah (mdr. Thurn-Taxis). Kot suplent je učil na gimn. v Celju (1903–5) in Št. Pavlu v Labotski dolini (1906–12), potem bil v Mrbu prof. na klas. gimn. (1912–21; 1917/8 učil na realki) in od 1922 do smrti ravnatelj žen. učiteljišča.

Narodno polit. je začel delovati v Mrbu med vojno, ko je delal v razl. organizacijah, npr. Slov. šola, CMD, Dramatično društvo (1918 preds.; ker ni moglo biti predstav, je ustan. pevski zbor). Zbiral je podpise za majniško deklaracijo (1917) in organiziral shod JDS (jan. 1918); disciplin. preiskavi se je izognil, ker je bilo konec vojne. Po vojni je bil tajnik Nar. sveta (1918; prva slov. oblast v Mrbu, mdr. imenovala R. Maistra za generala), poslanec JDS v začasnem Narodnem predstavništvu v Bgdu (1919–20), odg. ur. liberalnih dnevnikov Mariborski delavec (1919–20; obj. serijo člankov Naša polit. situacija, 1919, št. 84–9) in Tabor (1920–1). Sodel. je pri ustan. Mariborske tiskarne (1919), SNG Mrb (1919 sta s K. Kodermanom pripravila pogodbo s H. Nučičem o njeg. prihodu v mrb gledališče) in bil preds. sveta mrb Mestne hranilnice (vsaj 1924–5). — Napisal je članek Die Helenasage in der griechischen Dichtung (Jahresbericht des k. k. Staatsgymnasium Mrb, 1914), knjižico Prvi pouk v slov. jeziku za Nemce, I, Vaje (1920), skripta za slov. slovnico in literaturo ter za pedag. predmete, ker je pa vojni primanjkovalo učbenikov.

Prim.: r. matice ž. Sv. Rupert (DAS); podatki sina Vlada (Lj.); izv. gimn. Št. Pavel, klas. gimn. in realke Mrb; Stalež šolstva … (1923); J 1925, št. 242; Tabor 1925, št. 237; P. Strmšek, Dramat. društvo v Mrbu, 1928, 16; isti, Maribor za svoje dijaštvo, 1929, 22–3 (s sliko); Spominski zbornik ob 60–letnici bojev za severno mejo 1918–1919, 1979, 18–9; D. Moravec, Slov. gledališče od vojne do vojne, 1980, 151. — Slika: arhiv SBL. Dolar

Dolar, Jaro: Voglar, Fran (1877–1925). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi804462/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine