Slovenski biografski leksikon

Slodnjak Breda r. Milčinski, slavistka, r. 22. marca 1911 v Lj. kot najstarejši otrok sodnika in pisatelja Frana (SBL II, 124–5) ter Marije r. Krejči, živi tu. V Lj. je obiskovala osn. šolo-vadnico 1917–21, štiri razr. klas. gimn. 1921–5, enoletni trg. tečaj na Mest. žen. real. gimn., tu 1926–9 nadaljevala gimn. (mat. 1929) in študirala slavistiko na filoz. fak. (dipl. 1934). V poklicu slavista je od 1938 na abiturientskem tečaju Zbornice, od 1943 pa na Trg. akad. (Ekonom. sred. Šola). – Kot lit. zgodovinar je S-ova doslej za Fr. Kidričem (SBL I, 454–6) največ pisala o Janezu Nep. Primcu (SBL II, 579 sl.), njegovih predavanjih na graškem liceju (SJ 1940, 98–105), članek za SBL in imensko ter stvarno kazalo za Fr. Kidričevo Korespondenco J. Nep. Primca 1808–13. Lj. 1934 – Za očetovo mlad. povest Ptički brez gnezda. Lj., Mlad. knj. 1950, 1955², 1963³ je prispevala uvodno besedo o avtorju in knjigi ter uredila Fr. Milčinski, ZS I. in II. zv., Lj. DZS 1960; izbrala in uredila je tudi istega Desetnica in druge pravljice. Lj., Mlad. knj. 1964, 128 + IV str. ter Tolovaj Mataj. Lj. 1965, 152 str. V razpravi o Tjutčevu (I. Prijatelj, Izbr. eseji, II. knj. 1953, 151 sl.) je prevedla iz rušč. nekaj pesmi. – Praktične pripombe k učnim programom in metodi je obravnavala s P. Urankarjem in T. Oblakom v članku Splošno izobraž. predmeti na strok. šolah (Zbornik pedag. člankov 1950, 55–60). – Prim.: PDk 1960, št. 135; 1961, št. 85; NOja 1962, 85–7. N.P.

Prašelj, Nada: Slodnjak, Breda (1911–2001). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi583893/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine