Slovenski biografski leksikon

Varl-Purkeljc Francka, šolnica in slavistka, r. 19. nov. 1919 v Pesnici pri Mrbu železn. čuvaju Karlu in Eleonori r. Prah, živi upokojena v Mariboru; do poroke 1972 je objavljala pod dekliškim priimkom Varl. Šolala se je v Mrbu: osnovna š. 1926–30, 5 razr. real. gimn. 1930–5 in učiteljišče 1935–40. Po vojni je v Lj. štud. slov. jezik s književnostjo na Pedag. akad. 1948–50 in nato izredno na fil. fak., kjer je diplomirala 1956. Učit. strok. izpit je opravila 1947, prof. 1959. Učila je na osn. š. na Ivancih pri M. Soboti 1940–1 in v Vulariji pri Čakovcu 1941–4. Med nov. 1944 in jun. 1945 je bila v NOV na Hrvaškem. Nato je bila v Lendavi nekaj mesecev ref. za prosveto, 1945–7 učit. in 1947–8 ravnat. nižje gimn. v Lendavi, 1950–1 ravn. osn. š. v Hrpeljah-Kozini, 1951–2 predm. učit. na osn. š. v Spodnji Polskavi in 1952–6 na VI. gimn. v Mrbu, 1956–8 ravnat. na isti gimn., 1958–61 prof. na srednji ekon. š. in 1961–75 prof. slov. jezika na Pedag. akad. v Mrbu. 1970–3 je bila občasna lektorica za slov. jezik na visoki učiteljski šoli v Szombathelyju. Iz metodologije raziskovanja lingv. stilistike se je izpopolnjevala v Pragi (1966) in Brnu (1966/7). Ob tem je delovala še v komitejih ZKS v Mrbu in mrb podružnici Slavist. društva, bila 1963–5 poslanka prosvetno-kult. zbora Skupščine SFRJ, 1955–62 preds. sveta za šolstvo občine Mrb-Center, 1969–73 članica komisije za visoko šolstvo SRS, 1970–4 sveta Zavoda za šolstvo SRS, 1953–70 kot zunanja sodel. istega zavoda svetovalka za slov. jezik na osn., poklicnih in drugih srednjih š., sodelovala pri sestavi učnih načrtov za slov. jezik 1972 na osn. š. in 1973 na gimn. itd. — Odlikovanja: medalja dela 1956, red zasluge za narod III. 1957, red dela s srebrnim vencem 1965; Slovenska skladnja, 1972 (1974²). V član-je častna članica Slav. društva Sje. — Napisala je učbenik za pouk jsl književnosti v osn. in poklicnih š. Naši književniki in njihova dela, 1963 (več predel. ali dopol. Izdaj, 197914). Za študij. potrebe je pripravila nekaj skript, mdr. intenzivni tečaj Slovenski jezik, 1965; Slovenska skladnja, 1972 (1974). V člankih je obravnavala jezik. in metodična vprašanja, mdr.: Jezikovni pouk v srednji šoli (JiS 1963/4, soavtor M. Medved), Nekaj misli o estetski vzgoji v poklicnih šolah (ib. 1968), Knjižni jezik in govor študentov jezikovne skupine na Pedagoški akademiji v Mariboru (Zbornik PA v Mrbu 1960–70), Slovnično znanje absolventov srednjih šol (JiS 1969/–1971/2, soavtor J. Čar). — Prim.: osebni podatki; Zbornik PA v Mrbu 1960–70, 1970, 444–5 (s sliko). *

Uredništvo: Varl - Purkeljc, Francka (1919–2001). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi762595/#slovenski-biografski-leksikon (6. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine