Primorski slovenski biografski leksikon

RUPEL Nada, por. CAVAZZA, slavistka, r. 7. apr. 1910 v Trstu, živi v Bologni. Oče Jakob, carinski uradnik v Trstu, po prvi svet. vojni v Lj., mati Elvira Nabergoj, hči politika Ivana Nabergoja s Proseka (PSBL II, 485–86), brata Karlo in Mirko (gl. čl.). Sred. š. v Lj. na Mestni ženski realki, matura 1929. Na lj. U študirala slavistiko in diplomirala 29. okt. 1934. Kot prof. poučevala na I. drž. real. gimn. v Lj. od 6. avg. 1938 do 1. okt. 1945. Po drugi svet. vojni je poučevala v Trstu na slov. Nižji sred. š. (zdaj I. Cankar) pri Sv. Jakobu od 1. okt. 1945 do 20. mar. 1946, ko je bila uradno odpuščena zaradi stavke in zaradi polit. nesoglasja s takratnim odgovornim funcionarjem ZVU za šolstvo por. Simonijem. V jeseni 1946 se je zaposlila pri Ljudskem tedniku v Trstu in bila do njegove ukinitve 1951 ured. za kult. vprašanja. Avtorske članke, pretežno o slov. kult. možeh (Trubar, Levstik) je podpisovala s polnim imenom, razna poročila o kult. dogodkih v Sji in na Tržaškem z začetnicama N. R. Po ukinitvi LdTd je sodelovala v PDk. V š. l. 1953–54 je poučevala na Trg. akad. Od jun. 1954 živi v Bologni (poročila se je mar. 1954).

Prim.: Arh. Sred. š. I. Cankar v Trstu; osebni arhiv; njeno pismo 28. avg. 1987.

Koren

Koren, Jože: Rupel, Nada (1910–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944710/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine