Slovenski biografski leksikon

Vončina Drago, šolnik, r. 3. nov. 1900 na Gorah (pri Idriji) rudarju Antonu in Ani r. Kavčič, u. 24. dec. 1980 v Ljubljani (pok. v Štepanji vasi). Po osn. šoli je obiskoval 1913 do 1920 realko v Idriji, 1920–4 študiral romanistiko in slavistiko na Fil. fak. v Lj. 1921–4 je bil učitelj na osn. šoli v Loškem Potoku, 1924–6 Papežih in 1926–8 Mirni Peči, 1928–38 šol. upravitelj v Dolenji vasi pri Ribnici, 1938–43 okrajni šol. nadzornik v Črnomlju, 1943–44 inštruktor na oficir. šoli NOV in POS, 1944–6 šol. inšpektor za okrožje Novo mesto, 1946–61 prosvetni svetovalec v Lj., kjer je bil 1960 imenovan za pedag. svetnika. Upok. 1961, a še do 1967 honor. delal v SŠM in na Zavodu za prosv.-pedag. službo Lj.-Vič. - 1944 je bil vodja in predavatelj na I. in II. pedag. tečaju v Dobličah, 1945–6 vodil pedag. tečaje v Šmihelu pri Novem mestu, 1948 na Kor. Beli, 1953 predaval na tečaju za voditelje kmetij.-gospodar. šol v Ponovičah in še drugod. 1948–59 je bil izpraševalec za šol. zakonodajo in administracijo pri učitelj. strok. izpitih. - Odlikovan je bil z redom dela III (1951) in redom dela z zlatim vencem (1961), Žagarjevo nagrado je prejel 1973.

Napisal je knjige: Domoznanska učna snov Bele krajine (Črnomelj 1941), Praktična navodila za šol. upravitelja (1952), Šolski upravitelj (1958), Domoznanska učna snov za pouk spoznavanja prirode in družbe v šolah občin Borovnica, Logatec, Dobrova in Lj.-Vič (1959), Kronika šolstva med NOB v Beli krajini (1978). Za knjigo Gradivo za kroniko NOB Lj. Vič-Rudnik (1979) je prispeval poglavje Iz šol. kronik. Strok. članke je objavljal mdr. v Roditeljskem listu (1937/38), P (1937/8: Kmetijski pouk v višji ljudski šoli), SodP (1951: Skrb za učiteljski naraščaj in vzgojo med NOB), PD (1954–72), prispevke za mladino pa v Mladem Jutru (1937) in Pionirskem listu (1954). V rkp (hrani vdova Majda Vončina) sta ostali deli: Vesele in vsakršne iz potne šol. torbe (1963) ter Prosvetni delavci, rojeni v Idriji in najbližji okolici (1976; prepis v SŠM). - Prim.: osebni podatki; podatki A. Šavlija (Lj.); PD 1961, št. 1 (s sliko); TV-15 1971, št. 51 (s sliko); Dnevnik 1975, št. 139 (s sliko); I. Andoljšek, SodP 1980, 427; isti, PD 1980, št. 15 in 1981, št. 1. Otk.

Ostanek, France: Vončina, Drago (1900–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi811172/#slovenski-biografski-leksikon (17. maj 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine