Slovenski biografski leksikon

Vončina Drago, šolnik, r. 3. nov. 1900 na Gorah (pri Idriji) rudarju Antonu in Ani r. Kavčič, u. 24. dec. 1980 v Ljubljani (pok. v Štepanji vasi). Po osn. šoli je obiskoval 1913 do 1920 realko v Idriji, 1920–4 študiral romanistiko in slavistiko na Fil. fak. v Lj. 1921–4 je bil učitelj na osn. šoli v Loškem Potoku, 1924–6 Papežih in 1926–8 Mirni Peči, 1928–38 šol. upravitelj v Dolenji vasi pri Ribnici, 1938–43 okrajni šol. nadzornik v Črnomlju, 1943–44 inštruktor na oficir. šoli NOV in POS, 1944–6 šol. inšpektor za okrožje Novo mesto, 1946–61 prosvetni svetovalec v Lj., kjer je bil 1960 imenovan za pedag. svetnika. Upok. 1961, a še do 1967 honor. delal v SŠM in na Zavodu za prosv.-pedag. službo Lj.-Vič. - 1944 je bil vodja in predavatelj na I. in II. pedag. tečaju v Dobličah, 1945–6 vodil pedag. tečaje v Šmihelu pri Novem mestu, 1948 na Kor. Beli, 1953 predaval na tečaju za voditelje kmetij.-gospodar. šol v Ponovičah in še drugod. 1948–59 je bil izpraševalec za šol. zakonodajo in administracijo pri učitelj. strok. izpitih. - Odlikovan je bil z redom dela III (1951) in redom dela z zlatim vencem (1961), Žagarjevo nagrado je prejel 1973.

Napisal je knjige: Domoznanska učna snov Bele krajine (Črnomelj 1941), Praktična navodila za šol. upravitelja (1952), Šolski upravitelj (1958), Domoznanska učna snov za pouk spoznavanja prirode in družbe v šolah občin Borovnica, Logatec, Dobrova in Lj.-Vič (1959), Kronika šolstva med NOB v Beli krajini (1978). Za knjigo Gradivo za kroniko NOB Lj. Vič-Rudnik (1979) je prispeval poglavje Iz šol. kronik. Strok. članke je objavljal mdr. v Roditeljskem listu (1937/38), P (1937/8: Kmetijski pouk v višji ljudski šoli), SodP (1951: Skrb za učiteljski naraščaj in vzgojo med NOB), PD (1954–72), prispevke za mladino pa v Mladem Jutru (1937) in Pionirskem listu (1954). V rkp (hrani vdova Majda Vončina) sta ostali deli: Vesele in vsakršne iz potne šol. torbe (1963) ter Prosvetni delavci, rojeni v Idriji in najbližji okolici (1976; prepis v SŠM). - Prim.: osebni podatki; podatki A. Šavlija (Lj.); PD 1961, št. 1 (s sliko); TV-15 1971, št. 51 (s sliko); Dnevnik 1975, št. 139 (s sliko); I. Andoljšek, SodP 1980, 427; isti, PD 1980, št. 15 in 1981, št. 1. Otk.

Ostanek, France: Vončina, Drago (1900–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi811172/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Primorski slovenski biografski leksikon

VONČINA Drago, šolnik, strok. pisatelj, publicist, r. 3. nov. 1900 na Gorah (Idrija), u. 24. dec. 1980 v Lj. (pok. v Štepanji vasi). Oče Anton, rudar, mati Ana Kavčič, gospodinja. Po osn. š. je obiskoval realko v Idriji (1913–20) in romanistiko in slavistiko na Filoz. fak. v Lj. Bil je učitelj na osn. š. v Loškem Potoku (1921–24), Papežih (1924–26) in Mirni Peči (1926–28), nato pa upravitelj v Dolenji vasi pri Ribnici (1928–38) in okraj. šol. nadzornik v Črnomlju (1938–43). V letih 1943–44 je bil inštruktor na oficir, š. NOV in POS, potem pa šol. inšpektor za okrožje Novo mesto. 15 let (1946–61) je bil prosvetni svetovalec v Lj., kjer je bil 1960 imenovan za pedag. svetnika. Upok. 1961, a še do 1976 honor. delal v Slov. šol. muzeju (SŠM) in na Zavodu za prosv.-pedag. službo Lj.-Vič. 1944 je bil vodja in predavatelj na I. in II. pedag. tečaju v Dobličah, 1945–46 je vodil pedag. tečaje v Šmihelu pri Novem mestu, 1948 na Kor. Beli, 1953 predaval na tečaju za voditelje kmetij. gospodar. šol v Ponovičah in še drugod. 1948–59 je bil izpraševalec za šol. zakonodajo in administracijo pri učitelj, strok. izpitih. Spadal je med tiste delavne, v Jslo izseljene učitelje s Primorske, ki so strok. in drugače delali v predvojnem, vojnem in povojnem času. Prejel je red dela III (1951) in red dela z zlatim vencem (1961) ter Žagarjevo nagrado (1973). – Napisal je knjige: Domoznanska učna snov Bele krajine (Črnomelj 1941), Praktična navodila za šol. upravitelja (1952), Šolski upravitelj (1958), Domoznanska učna snov za pouk spoznavanja prirode in družbe v šolah občin Borovnica, Logatec, Dobrova in Lj.-Vič (1959), Kronika šolstva med NOB v Beli krajini (1978). Za knjigo Gradivo za kroniko NOB Lj.-Vič-Rudnik (1979) je prispeval poglavje Iz šol. kronik. Strok. članke je objavljal mdr. v Roditeljskem listu (1937/38), P (1937/38: Kmetijski pouk v višji ljudski šoli), SodP (1951: Skrb za učiteljski naraščaj in vzgojo med NOB), PD (1954–72), prispevke za mladino pa v Mladem Jutru (1937) in Pionirskem listu (1954). V rkp. (hrani vdova Majda Vončina) sta ostali deli: Vesele in vsakršne iz potne šol. torbe (1963) ter Prosvetni delavci, rojeni v Idriji in najbližji okolici (1976; prepis v SŠM).

Prim.: SBL IV, 576–77; J. Kavčič, Prva slov. realka. Idrija 1901-1926, Idrija 1987, 156.

Ured.

Uredništvo: Vončina, Drago (1900–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi811172/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine