Primorski slovenski biografski leksikon

Kurinčič Jožef, prof. – slavist, kulturni delavec, r. 22. febr. 1949 v Drežnici pri Kobaridu. Oče Jožef, kmet, mati Jožefa Koren, gospodinja. Živi v Lj. V družini je bilo sedem otrok. V isti hiši (št. 24) je bil rojen msgr. Anton Rutar, prastric, brat očetove matere. Osn. š. v Drežnici (1.–4. razr.) in v Kobaridu (5.–8. razr., 1957–64), nadaljeval na Srednji verski šoli v Vipavi (1965–68), po maturi (1964) dveletno služenje vojske v mornarici JLA (1968–70). Študij teologije na Teol. fak. v Lj. (1970–72), študij na Filoz. fak. v Lj., smer slovenski jezik s književnostjo (A) in primerjalna književnost (B), diploma apr. 1977; diplomska naloga Slovenska ekspresionistična drama religiozne tematike (pri prof. F. Zadravcu). L. 1977 poroka z Ivanko Godec, s katero imata pet otrok. – Prof. slov. jezika in književnosti na Sred. š. tiska in papirja v Lj. od 1977 do 1993, prof. slov. na Škofij. Glas. gim., Lj. – Šentvid od 1993 dalje. Odgovorni ured. Tretjega dne, časopisa za študente in izobražence (od jeseni 1991). Objavil razprave in članke s področja liter. kritike, (religiozne) kulture ter pedagogike. V časopisu Tretji dan objavil: Ob obletnici smrti Jožeta Udoviča (1987), Iskanje izgubljenega smisla v povojni slov. poeziji (1990); v reviji Cerkev v sedanjem svetu objavil članke z različno vsebino: Skupna pot do osebne in zrele vere (1983), Zorenje za vrednote (1984), Sveto pismo – prvotno kulturno besedilo življenja (1988), Nekaj misli o inkulturaciji in slov. književnosti (1988), Biti v svetu pa ne od sveta (1989), Nekaj misli o mladinski pastorali (1989), Družina pred novimi zahtevami časa in družbe (1990), Strah je najmočnejše orožje v hudičevi kovačnici (1990), Družina pred novimi zahtevami časa in družbe (1990), Šolska vzgoja na razpotju v prelomnih časih (1991); v Delu: Posledice socialističnega »izvirnega greha« (1990); v Družini: Mladinska pastorala na razpotju (1990). Predavanja: Sholar iz Trente – slovenski Faust (Lovrenčičev simpozij na Sveti Gori, 1990, izide v zborniku); Soodnosnost vzgojnih dejavnikov v šoli (21. katehetski teden, Mirenski Grad – Maribor 1991; objavljeno v zborniku Dom, šola in župnija za celostno vzgojo, MKS, Lj. 1991, 49–60). – Predaval za mladino na raznih krajih Sje: Mladi, ljubezen, spolnost in zakon; Otroci v življenju moža in žene. V Gradežu v Italiji je predaval na srečanju mladih iz gibanja Pot: Med krščanstvom in barbarstvom (1987).

Prim.: Osebni podatki (1992); poročila o delu.

R. V.

Valenčič, Rafko: Kurinčič, Jožef (1949–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921090/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine