Primorski slovenski biografski leksikon

Lenček Lena (Helen M.), slavistka, r. 29. febr. 1948 v Gor, živi v ZDA. Oče Rado, slavist (gl. čl.), mati Nina A. Lovrenčič, bibliotekarka, sestra Alice, slikarka (gl. čl.). Osn. š. v Trstu, po odselitvi v ZDA v Chicagu (III.) in Cambridgeu (Mass.), gimn. 1961–65 v Cambridgeu in Urbani, diplomirala na Barnard Collegeu v New Yorku (B. A. 1970), 1972 na Harvard University v Cambridgeu (M. A. iz rus. jezika in knjiž). 1968 se je izpopolnjevala v Leningradu, 1969 v Salzburgu, 1971 v Zgbu. Od 1972 doktorski kandidat na Harvardski U. Od 1973–77 je poučevala na Oddelku za slovanske jezike na Harvardski U, od 1977 predava in vodi Odd. za rus. jezik in knjiž. na Reed Collegeu v Portlandu (Oregon). V akad. letu 1979–80 je gostovala na Columbia U v New Yorku. Njena glavna slavistična stroka je rusistika, raziskovalno področje pa knjiž. simbolizma in posimbolističnih liter. tokov ruske književnosti. Raziskuje in objavlja tudi s področja slov., shr. in bolg. knjiž. Kot članica amer. strokovnih udruženj, npr. Modern Language Association, American Association for the Advancement of Slavic Studies, American Association of Teachers of Slavic and East European Languages, Society for Slovene Studies, deluje znanstveno na letnih zborovanjih omenjenih organizacij in prevaja iz slovan. jezikov v angl. Objavlja v revijah Slavic and East European Journal, James Joyce Quarterly, Papers in Slovene Studies idr. Tematika njenega prvega diplomskega dela iz rus. knjiž.: The Stylistic Rote of Churchslavonicisms in the Poetry of Sergej Jesenin's 1917–1918 Period (B. A. Thesis, Barnard College 1970; neobjavljeno). Sodelovala je pri prevodu knjige The Golden Bird: Folk Tales from Slovenia (ed. Vladimir Kavčič), Translated by Jan Dekker and Helen Lencek (Cleveland & New York, The World Publishing Company 1969). Pripravila je študijo in prevod slov. ljud. balad: Selected Themes of Slovene Folk Ballads (Papers in Slovene Studies 1976; Society for Slovene Studies, N. Y. 1977); študijo Elisaveta Bagrjana: Some Themes of her Poetry (obj. v Proceedings of the Symposium on Slavic Cultures: Bulgarian Contributions to Slavic Cultures, Sofia, Publishing Sofia Press 1983) in esej The Semantic and Structural Function of Folcloric Reminiscences in Elisaveta Bagrjana's Staronarodni obrazi (v Proceedings of the First International Congress on Bulgarian Studies, Sofia, Maj 23–June 31, 1981, Sofia 1983). Med njenimi številnimi prevodi kulturnozgod. tekstov so tudi prevodi iz klas. jezikov v Selected Primary Sources on the Prehistory and Early History of Slavic Peoples. Preliminary non-annotated edition, ed. Rado Lencek, Columbia U 1966); študija Lojzeta Berceta James Joyce v Trstu: James Joyce in Trieste (v James Joyce Quarterly, 18, Tulsa, Oklahoma 1981) in članek Daneta Zajca O dvojini: On the Dual (v South Slavic and Balkan Linguistics, 1, Amsterdam 1982).

Prim.: Osebni podatki; Curriculum Vitae – Harvard University: Office of Placement Service.

Jem.

Jevnikar, Martin: Lenček, Lena (1948–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921650/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine