Primorski slovenski biografski leksikon

Lovrenčič Nina A., por. Lenček, bibliotekarka, strokovnjak za slovansko bibliografijo, r. 18. jan. 1924 v Lj. Oče dr. Joža Lovrenčič, profesor, pesnik in pisatelj (gl. čl.) mati Antonietta Manzoni. Od 1956 živi v ZDA. Osn. š. je obiskovala v Lichtenturnovem zavodu v Lj. (1930–34), gimn. na Mestnem žen. liceju v Lj., maturirala 1942. Slavistiko in primerjalno književnost je študirala na U. v Lj. (1942–44); nadaljevala študij na Harvard University v Cambridgeu, Massachusetts (1960–62) in na University of Illinois v Urbani, Illinois (1964–65), kjer se je specializirala v bibliotekarstvu. – V maju 1945 je z družino zapustila Sjo. Med majem in nov. i. l. je bila tolmačinja v begunskem taborišču Spittal a/D (Avstrija) pri mednar. organizaciji Britanskega Rdečega križa. Nov. 1945 se je preselila v Gorico, kjer je dobila zaposlitev kot tolmačica pri Zavezniški vojaški upravi za Julijsko krajino. V Gor. se je 1946 poročila z Radom Lenčkom (gl. čl.), kjer sta se jima rodili hčerki Jelvica (Bibi) in Alenka (Lena), (gl. članka). Iz Gor. se je družina 1948 preselila v Trst, od koder so v jun. 1956 emigrirali v ZDA, kjer so 1961 postali amer. državljani. Od 1965 dalje živi v New Yorku, N. Y. – Poklicno se je uveljavljala kot bibliotekarka v amer. univerz. knjižnicah na Harvard University (1960–63), na University of Illinois (1963–65) in od 1965 dalje do upokojitve 1989 na Columbia University v New Yorku kot upravnik Oddelka za oskrbovanje knjižnic Columbijske univerze z leposlovno in znanstveno literaturo vseh strok iz slovan. sveta in Vzhodne Evrope. V tej funkciji je uradno zastopala Columbia University na znanstvenih seminarjih za specialiste-bibliotekarje za slovan. jezike v Ameriki in obiskala knjižnice znanstvenih ustanov in univerz v vzhodno-evrop. državah in v Sovjetski zvezi, kjer je vzpostavila uradne izmenjave publikacij med temi ustanovami in knjižnicami Columbia University. Kot upravnik Slovanskega in vzhodnoevrop. oddelka knjižnic Columbia University je bila članica poklicnih organizacij, kot Združenja ameriških knjižničarjev (American Library Association, okrajšano ALA) in Ameriškega združenja za pospeševanje slovan. študijev (American Association for the Advancement of Slavic Studies, AAASS) in je sodelovala z referati, ki so obravnavali specifične probleme grajenja in ohranjevanja slovan. in vzhodnoevrop. kolekcij v amer. univerzitetnih knjižnicah na vsakoletnih konvencijah AAASS. Med še neobjavljenimi pregledi, s katerimi je nastopila na konvenciji AAASS 1989 v Chicagu, Illinois, je na primer njeno dokumentarno poročilo o zgod. razvoju zanimanja za slov. knjigo na Columbia University, s profilom slovenistike v njenih knjižnicah. Med najvažnejšimi objavljenimi publikacijami pa je dokumentarna analiza Yugoslav Collection in Columbia University Libraries, tiskana v East Central Europe. A Handbook in Library and Archival Resources in North America, uredil Paul L. Horecky (Santa Barbara, California: Clio Press 1976); njen Columbia University Collection Development Policy Statement: Slavic and East European Area (New York, N. Y.: Columbia University Libraries 1986), in Guide to Russian and Soviet History Resources in Columbia University Libraries (New York, N. Y.: Columbia University Libraries 1987). V enem svojih uradnih letnih poročil ravnatelju Columbia University Libraries je sproščeno zapisala: »Presrečna sem, lahko rečem, da mi je Bog dal srečen zakon, dva otroka, vnuke in akademski poklic, ki mi je prinašal idealno priložnost in osebno zadovoljstvo, da sem lahko kaj napravila za boljše poznanje slovanskih kultur v novem svetu...«

Prim.: Osebni podatki; letna poročila: Columbia University Libraries, Slavic Acquisitions, Annual Reports, 1968/69 – 1988–89. – A Bibliographical Directory of Librarians in the Field of Slavic and East European Studies (ALA 1976); AAASS Directory of Members, 1976 (in kasnejše izdaje); International Directory of Librarians and Library Specialists in the Slavic and East European Field (New York 1985 in kasnejše izdaje); Who's Who of Slovene Descent in the U. S. A., First Preliminary Edition, by J. Velikonja and R. L. Lencek (Seattle-New York: Research and Documentation: Slovene Studies, Institute on East Central Europe, Columbia University; and Department of Geography, University of Washington 1992, 45–46.

Jem.

Jevnikar, Martin: Lovrenčič, Nina A. (1924–2014). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi922440/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine