Mazovec, Ivan (1888–1930)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 3, št. 2, 9. 1. 1927

Slovenski biografski leksikon

Mazovec Ivan, prosvetni in politični delavec, r. 27. avg. 1888 na Perovem pri Kamniku, u. 14. jun. 1930 v Lj. Ljudsko šolo je obiskoval v Kamniku, gimn. v Kranju (1899–1907), poslušal na Dunaju 9 semestrov slavistiko in klas. filologijo; prof. izpit je napravil 1913 na Dunaju. L. 1912 je začel poučevati na slov. dvorazredni trg. šoli v Lj., 1913 na II. drž. gimn.; od 24. marca 1919 do 14. jul. 1925 na I. drž. (klas.) gimn.; tedaj je bil zaradi pol. razmer premeščen na klas. gimn. v Maribor in ostal tam do 11. jan. 1926; nazadnje je služboval na realki v Lj. — Kot visokošolec je potoval 1909 v Palestino, 1910 na Grško, 1911 v Italijo do Neaplja; ker se je mnogo zanimal za jezikovna in politična vprašanja Južnih Slovanov, je potoval po Bosni in Hercegovini, Dalmaciji in Srbiji; bil je tudi v Vojvodini in Makedoniji. V Času je 1912 priobčil razpravo: »Vzajemnost med Hrvati in Slovenci«, ki jo je prinesla v prevodu tudi »Prava Crvena Hrvatska«. Iz srbsko-hrvatskega jezika je opravil 1917 prof. izpit za nižjo gimn. in pozneje ta jezik poučeval v šoli in raznih tečajih. — Izza dijaških let se je vneto udeleževal ljudsko prosvetnega dela in nastopal kot predavatelj in govornik pri društvih Slov. kršč. soc. zveze (poznejši Prosvetni zvezi), po vojni je bil nekaj časa njen predsednik. L. 1923 je govoril na Kat. shodu o šolskem vprašanju; 23. jan. 1927 je bil na programu SLS izvoljen za oblastnega poslanca v kamniško-brdskem okraju. — V mlajših letih se je M. ukvarjal tudi s slovstvom. Kot osmošolec je napisal uvod v Dostojevskega »Zločin in kazen« (Leposl. knjiž. IV), prevajal Koljcova (Zora 1908), urejeval pri Zori 1911 leposl. prilogo Prvi cveti in pisal »Nekaj o estetiki s posebnim ozirom na Mahniča«. Leposlovna poročila in ocene je pisal tudi za S, medvojnega Jsln, v Čas, DS in M. Sodeloval je tudi pri hrv. dij. listu Luč. — Prim.: S 1930, št. 136 (s sliko), 137; KMD 1931 (s sliko). Kr.

Koblar, France: Mazovec, Ivan (1888–1930). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi355673/#slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine