Primorski slovenski biografski leksikon

PETAROS Robert, raziskovalec, r. 21. jun. 1933 v Trstu, kjer živi. Oče Peter, cvetličar, mati Josipina Smotlak, gospodinja. Štiri razr. it. osn. š. je dokončal na Katinari, Klas. licej Fr. Prešeren v Trstu 1954, slavistiko na U v Lj. (26. jun. 1962). 13. mar. 1967 je nostrificiral diplomo na U v Rimu in doktoriral z disertacijo La parlata slovena di Kolonkavec presso Trieste. Poučeval je na sred. š. v Nabrežini (jan. 1963) in v Dolini (1963–65); od 18. mar. do 30. sept. 1963 ter od 1. okt. 1965 pa slov., zgod. in drž. vzg. na DTTZ Žiga Zois v Trstu (do 17. sept. 1984). Hkrati je bil asistent pri stolici za slov. jezik (od 1. dec. 1971 do 31. jan. 1978) in lektor (od 9. mar. 1978 do 17. sept. 1984) na U v Vidmu, kjer je postal 18. sept. 1984 redni raziskovalec na Fak. za tuje jezike in književnosti – odd. za slov. jezik in književnost. Bil je korektor in lektor pri RAITrstA (1963–76) in sodeloval pri različnih oddajah (Družinski obzornik, Lepo pisanje, Oddaje za šole itd.); poučeval je slov. pri ustanovi ENALC (1966–71); bil je član raznih izpitnih komisij za ugotavljanje znanja slov. za poučevanje na slov. sred. šolah. V M(Trst), Gosp, KatG in PDk je objavil več priložnostnih člankov, esejev in poročil o slov. jeziku ter o splošnih kult. in narod. problemih in življenju Slov. v Trstu. Kritike in poročila o novih knjižnih izdajah je objavljal v LitV in Gosp. Prevajal je za RAITrstA in za deželne izdaje v slov. Predaval je po slov. društvih in bil med ustanovitelji Šentjakobskega kult. društva pri Sv. Jakobu v Trstu, kjer je od začetka tajn. Od 1968 je ur. Izvestij slov. sred. šol na Tržaškem. – Izdal je naslednje samostojne knjige in publikacije: Stritarjev Zorin (Trst 1969); Slov. narečje v vzhodni okolici Trsta (1970); Tržaško ozemlje, zemljevid s krajevnimi in ledinskimi imeni (Lj.-Trst 1978); Prevodi slov. leposlovnih del v italijanščino (1980); Od prvih zapiskov do romantike (1980); Opere letterarie slovene in traduzione italiana (Videm 1984). Sodeloval je pri Zemljevidu z italijanskimi imeni v Furlaniji, Julijski krajini in Benečiji (Lj. 1974). Bil je med ured. in sodelavci zbornika videmske U Est Europa – (Miscellanea slovenica) – (Videm 1984) ter sodeloval pri izdaji pesmi Al. Gradnika v it: A. Gradnik, Poesie (Krmin 1984).

Prim.: Osebni podatki; IzvTrst 1963–84: J. Koren, Bogastvo naših krajevnih imen, PDk 30. jul. 1978; M. Z., Tržaško ozemlje, Delo 2. avg. 1978; Predstavitev knjige o slov. narečju na Kolonkovcu, PDk 20. dec. 1983 s sl.; Odlična študija prof. R. P., ML 19. apr. 1984; T. Pavšič, Videmska univ. se odpira proti vzhodu, NRazgl 25. jan. 1985.

Pan

Pahor Verri, Nadja: Petaros, Robert (1933–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi941410/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine