Primorski slovenski biografski leksikon

Lasič Andrej, učitelj, arheolog, r. 17. jan 1870 v Renčah, u. star 49 let (kraj in datum neugotovljena) (op. ur.: umrl v Gočah, 18. feb. 1923). Oče Andrej, kmet, mati Alojzija Vuk. Učiteljišče je dovršil v Kopru 1889 in se usposobil tudi za poučevanje na mešč. šolah. 1895 je postal vodja edine slov. mestne osn. š. v Gor.; bila je trirazr. Pozneje je prišel na slov. deško vadnico gor. učit., nato je postal okrož. šol. nadz. za tolminski okraj. Vidno je njegovo delo pri Muzej. društvu za Goriško, ki ga je vodil prof. A. Cvajc. L. je spravil v Gor. marsikateri muzejski predmet, ki pa je pozneje zaradi bojišča propadel. V dobi njegovega nadzor. je dobilo več hribovskih vasic tolminskega okraja nova š. poslopja. Ob izbruhu avstr.-it. vojne 1915 so se vsi uradi preselili iz Tolmina v Cerkno, tudi L. je prenesel tja svoj sedež. V zadnjih vojnih letih je začel bolehati in je umrl v najlepših letih (morda v Cerknem 1919).

Prim.: Ž. arh. Renče; Šavli, 5. nov. 1977; Vilhar, 87.

Jem.

Jevnikar, Martin: Lasič, Andrej (1870–1923). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921300/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (13. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine