Primorski slovenski biografski leksikon

Lasič Zvonimir, polit. delavec, r. 1. avg. 1898 v Gor., u. 20. dec. 1977 v Kopru. Oče Andrej, šol. nadzor., priznan šolnik, zgradil več šol. stavb na Tolminskem, mati Zofija Ferjančič; 1915 se je družina zaradi vojne preselila iz Gor. na materin dom na Goče. L. obiskoval osn. š. in učiteljišče v Gor., kot dij. preporodovec se boril za svobod. Slov., vpoklican v vojsko 18-leten 1916, bil dve leti na soški fronti, maturiral 1920. L. zaveden, pošten, plemenit, neugnan borec za pravice prim. Slov. in za njihovo osvoboditev izpod faš. jarma. L. ni dobil v faš. It. učit. službe, oče predčasno upok. 1919. L. sodeloval z organizatorji ileg. protifaš. organizacije A. Rejcem, Z. Jelinčičem idr., se udeležil v Gor. tečaja o novih it. davkih, pomagal z nasveti in izpolnjeval vipav. kmetom zapletene davčne formul. v it., z brati netil upor proti faš., ki so Goče nazivali »Piccola Jugoslavia«. L. vneto propagiral, da so bili 1922 izvoljeni zavedni slov. župani. Zaposlen 1922–27 na občini Erzelj, Štanjel, pisal kljub prepovedi v urad. knjige samo slov. roj. imena. Z inž. Evg. Maverjem (gl. čl.) združila vipav. kmete, naročala vagone umet. gnojil, škropiv, da so jih kmetje plačevali po tovarniški ceni. L. bil vnet športnik, odvračal mlad. od faš. organizacij z ustanavljanjem NK po vaseh, organiziral nogometne tekme v Gor., Trstu, na Opčinah, v Lipi, Postoj., Ajdov., Vipavi idr. 1922 navduševal na zborih nabornikov v vipav. vaseh, naj bodo v it. vojski trdni Slov. L. je ob ukinitvi slov. š. organiziral obsežno razdeljevanje slov. abecednikov in tajne slov. šole, ki jih je tudi vodil, razdeljeval slov. knjige in ileg. protifaš. tisk, ki so ga protifaš. prinašali iz Jsle. Iz Gor. je opozorjen ušel faš. polic. v Jslo 1928, se vrnil, še pol leta bival v Gočah, spet opozorjen ušel faš. polic. V Lj. zaposlen pri JugM, železnici, do zasedbe Jsle tipkal matrice, razmnoževal ileg. tisk na cikl., nosil in po železnici pošiljal liter. na Prim., vodil čez mejo gverilce za pohod na Prim., hranil njihovo orožje in uniforme. Ob smrti brata Slavka prišel domov, faš. obkolili njegovo hišo in vas, se izmuznil iz hiše, se skrival v drugi hiši, polic. preiskala hišo, kontrolirala pogrebce, po treh dneh odšli. 26. apr. 1941 v Lj. aretiran, zaprt v Trstu z obtoženci drugega trž. procesa, interniran v Castel S. Angelo, premeščen k ženi in hčeri v Pizzoli, organiziral OF, zanjo pridobil 150 slov. voj. poseb. bat. v Pizi, določen za poveljnika odpr. gibanja. Po vrnitvi domov 5. mar. 1944 bil blag. okrož. finan. komis., ranjen, po vojni v Trstu pri finan. komis., v Kop. Istr. banki. Od 1958 do smrti 19 let priklenjen z neozdravljivo boleznijo na posteljo.

Prim.: T. Rutar, PrimN št. 5, 1975 in jan. 1978; L-eva pripoved.

Rut

Rutar, Tone: Lasič, Zvonimir (1898–1977). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921330/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine