Slovenski biografski leksikon

Starè Francè, arheolog, r. 13. apr. 1924 v Šmartnem pri Litiji drž. uradniku Jožetu in Mariji r. Grubar, živi v Lj. Osn. šolo je obiskoval v Nov. mestu (1930–1) in (1931–4) v Celju ter tu tudi gimn. (1934–41 in 1945; mat. 1945). Študiral je v Lj. (eno leto) slikarstvo na AUU in na filoz. fak. umetnostno zgod. ter arheologijo (dipl. 1948). Bil je najprej uslužben pri SAZU, 1949 je postal univ. asistent na stolici za prazgod. in staro slovan. arheologijo, 1952 prom. L. 1954–5 se je s Humboldtovo štipendijo spopolnjeval na Arheol. inštitutu v Münchnu in Marburgu na Lahni, se 1955 habilitiral, 1959 postal še honor. docent na univ. v Zgbu. — S. Je sodeloval pri izkopavanjih v Ptuju (1946–9), na Pobrežju pri Mrbu (1949) in v Ormožu (1950); samostojno jih je vodil v Kandiji pri Nov. mestu (1948), na dvorišču SAZU v Lj. (1948–50), na Vačah (1949), v Dobovi (1950, 1952–3, 1956, 1959–61), na Vintarjevcu pri Litiji (1951), v Selah pri Brežicah (1952), na Libni pri Krškem (1954–5); napravil je arheol. topografijo juž. dela zah. Zasavja (1949); sondiral neposredno okol. Mengša (1951), izkopal prazgod. in zgodnje srednjeveš. grobove v Kranju, izvršil sondažna dela v Lj. (Trg revol., Gradišče, Ajdovščina, Salendrova ul., Breg in Prule). — Utemeljil je kronologijo bronaste in železne dobe v Sji. Proučuje todobno gradivo Histrov, Dalmatov in Japodov, zlasti jvzh predalpski prostor; probleme prazgod. umetnosti ter razvoj miselnosti in duha prazgod. človeka.

Objavil je Vodič po retrospektivni razstavi F. Vesela. Lj. 1948; Prazgodovinske Vače. 1954; Ilirske najdbe železne dobe v Lj. (Dela SAZU 1954). — Razprave in članke v: Varstvo spomenikov 1949, 1961; Arheol. vestnik (od 1950); v izdajah SAZU (Arheol. poročila, Dela 1950; Razprave 1953); Inventaria Archaeologica, Jsla (Bonn 1957); ZČ 1953; NRazgl 1960; NSd 1962 idr. — S. je član mednar. komiteja za razstavo Situlske umetnosti, redaktor Inventaria Archaeologica (za Jslo), strok. redaktor Arheol. vestnika SAZU in soustanovitelj Posavskega muzej. Društva v Brežicah. V Arheol. društvu Jsle sodeluje kot organizator in predavatelj. — Prim.: ULj 90; Objave univ. v Lj. 1955, št. 1, 8–10; št. 3, 5–7; osebni podatki; Delo 1966, št. 239. *

Uredništvo: Starè, Francè (1924–1974). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi604084/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine