Slovenski biografski leksikon

Ferk Franc, ustanovitelj ptujskega muzeja, r. 16. nov. 1844 v Gomilici (Gamlitz) pri Arvežu, u. 12. nov. 1925 v Gradcu. F. je bil kmetski sin in je obiskoval ljudsko šolo doma, 4. razr. pa v Ptuju, kjer je bil njegov stric Matija F. mestni kaplan. Učitelj Amschl je seznanil šolarje z važnimi ptujskimi zgodovinskimi dogodki, stric je F.-u tolmačil učiteljev zgodovinski pouk, kar je vzbudilo v njem zanimanje za zgodovino, in stric ga je poslal na mariborsko gimn. Med profesorji sta Davorin Trstenjak in zgodovinar Puff vplivala na F. v zgodovinski smeri. Po dovršeni septimi je v Celju spoznal gimn. prof. Fichno, ki mu je svetoval, naj študira 8. razred v Celju, kjer lahko proučava arheologijo. V Celju je maturiral in ustanovil numizmatično zbirko, ki je bila temelj poznejšemu celjskemu muzeju. Na graški univerzi se je posvetil germanističnim in zgodovinskim študijam in prevzel nato mesto asistenta v »Münzen und Antikenkabinettu« na Joaneju v Gradcu. Ker tu ni mogel napredovati, je F. nastopil 1. nov. 1869 učno mesto za geogr., zgodov. in nemščino na mešč. šoli v Fürstenfeldu. Tu je služboval 3 leta, nato 2 leti na mešč. šoli v Judenburgu, 1874 je prišel na spodnjo gimn. v Ptuj, po enem letu je dobil mesto na moškem in ženskem učiteljišču v Gradcu, odtod je prišel na II. drž. gimn. v Gradcu ter stopil 1. avg. 1905 v pokoj, ki ga je preživel v Gradcu. — F. je bil častni član historičnega društva v Gradcu, Muzejskega društva v Mariboru in Ptuju in častni občan občin Gamlitz (Gomilice), Ratsch ter Hajdine pri Ptuju. Počitnice je uporabljal navadno za proučavanje rimskih cest v štaj. Sloveniji, kjer je veliko kopal, deloma iz lastnih, deloma iz deželnih sredstev, arheološko je preiskoval tudi stari Poetovio. Njegovi izsledki so tvorili temelj poznejšemu uspešnemu izkopavanju na našem ozemlju. Bavil se je tudi z narodopisnimi in jezikovnimi študijami, preiskoval pripovedke, običaje in navade naših krajev, keltske, lat., slov. in nemške jezikovne idiome, o katerih ima zbrano bogato rokopisno zbirko. Izmed znanstvenih del imenujemo: Erläuterungen zu Schillers Kassandra (Ptujski gumn. program); Über Druidismus in Noricum; Eine keltische Festung bei Peggau; Vorläufige Mitteilungen üiber das römische Straßenwesen in Untersteiermark; Volkstümliches aus dem Reiche der Schwämme. Knjižnico (okoli 4000 zvezkov) in zbirko portretov (okoli 4000 štev.) je podaril graškemu Joaneju. — 1878 je ustanovil v svojem rojstnem kraju krajevni muzej, ki so ga otvorili 20. jun. 1880. (Zaporedoma so nato ustanavljali lokalne muzeje, 1882 v Celju, sledili so Lipnica, Arvež, Voitsberg, Leoben, Eisenerz, Hartberg, Fürstenfeld, Ptuj in Laško.) V Mariboru je 1901 ustanovil mestni muzej (prevzel in pomnožil ga je dr. Amand Rack, sedaj je združen z zbirkami Zgod. društva za Spod. Štajersko). V skrbi, da ne bi muzej v Gomilici po njegovi smrti razpadel, ga je F. daroval s svojo tedanjo knjižnico Ptuju, kjer so sedaj shranjene njegove zbirke v Mestnem Ferkovem muzeju. Napravil je ustanovo in pozneje za oskrbo še daroval 5000 gl. Dne 16. jul. 1895 so pripeljali zbirko iz Gomilice v Ptuj. Župan Ornig F.-u ni bil naklonjen in mu je svetoval v »Pettauer Zeitung« sept. 1902, naj se ne prikaže več v mesto, kamor je F. prišel res šele po polomu Avstrije. — Prim.: Profesor Franc Ferk, častni član Muzejskega društva v Ptuju (V. Skrabar), Ptujski list 2. in 9. apr. 1922; Professor Franz Ferk, Marburger Ztg. 2. apr. 1922 (V. Skrabar); Slovenec 1925, št. 262; Naša Straža 1925, št. 113. F. K.

Kotnik, Fran: Ferk, Franc (1844–1925). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi187263/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine