Primorski slovenski biografski leksikon

NOVAKOVIČ Predrag, arheolog, r. 18. sept. 1963 v Postojni, živi v Lj. Osn. š. in gimn. je obiskoval v Sežani, kjer je 1982 maturiral. Na Filoz. fak. lj. U je študiral arheologijo in 1989 diplomiral. Prav tam je nadaljeval tudi s podiplomskim študijem z interdisciplinarno temo Mikroregionalni pristop v arheologiji na primeru Krasa (Vremska dolina). V okviru podiplomskega študija se je izpopolnjeval na U. v Durhamu v Veliki Britaniji. 1992 se je zaposlil kot pripravnik na Odd. za arheologijo lj. Filoz. fak., kjer sodeluje pri izvajanju njenega raziskovalnega in pedag. programa. Od 1988 je član ured. strok. revije Arheo in od 1994 je njen glavni ur. Med 1992–94 je bil preds. Slov. arheološkega društva, sept. 1994 je bil organizator Ustanovnega kongresa Evropske zveze arheologov v Lj. Bil je pobudnik, organizator in vodja dveh mladinskih raziskovalnih taborov (Škocjan 1990, Lokev 1992), vodil je arheološka izkopavanja na prazgod. gradišču Graček pri Famljah (1990, s P. Turkom), na prazgod. gradišču Libna nad Krškim (1993), arheološko rekognosciranje na znamenitem galskem gradišču bibracte v Burgundiji v Franciji (1994, z M. Guštinom in B. Mušičem). Redno objavlja v slov. in tujih strok. revijah in zbornikih, pomembnejši so predvsem njegovi teoretični in metodološki prispevki npr. (skupaj z D. Grosmanom) Research Concepts and Strategies v zborniku Roman Countryside Project (urednik N., Lj. 1992), Arheologija, teorija informacij in lingvistika (Arheo 13, Lj. 1991), (skupaj z Z. Stančičem) Uporaba geografskih informacijskih sistemov pri vrednotenjijogroženosti kulturne dediščine (Lj. 1994). Iz angl. je prevedel knjigi E. Harris, Načela arheološke stratigrafije (Lj. 1990, skupaj s P. Turkom) in P. Barker, Tehnike arheoloških izkopavanj (skupaj z M. Plevelom). Z referati je sodeloval na petih mednar. simpozijih doma in v tujini ter vodil tri mednar. podiplomske seminarje za študente arheologije.

Prim.: Osebni podatki.

Er. Dol.

Dolenc, Ervin: Novaković, Predrag (1963–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi930770/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine