Novi Slovenski biografski leksikon

BOSÁK, Pavel, geolog, krasoslovec, speleolog (r. 14. 8. 1951, Praga, Češka). Oče Oldřich Bosák, scenograf, mati Judita Bosáková, r. Herzová, laborantka.

Po maturi na gimnaziji v Pragi (1969) je na naravoslovni fakulteti Karlove univerze v Pragi diplomiral iz geologije (1974), 1976 je na isti fakulteti dosegel stopnjo RNDr (Rerum naturae dr.), 1982 CSc. (kandidat znanosti) z delom Sedimentology of Devonian in the Tišnov Brunides and the Brno Unit in the Tišnov Area. 1998 je dosegel stopnjo DSc (dr. hab.), 2004 je bil habilitiran za profesorja ved o Zemlji na Inštitutu geoloških znanosti Poljske akademije znanosti.

1974–78 je bil zaposlen na oddelku za geologijo Karlove univerze, 1978 je bil asistent na Geološkem inštitutu Češke akademije znanosti (ČAV), 1979 je delal kot knjižničar v češki Narodni knjižnici, 1980–82 je bil informatik specialist v geološki knjižnici Naravoslovne fakultete Karlove univerze. 1982–94 je pri Geoindustrii delal kot geolog na Češkem in v tujini (Libija, Iran), 1994–96 je imel samostojni konzultantski biro, ko je postal direktor Geološkega inštituta ČAV (1996–2004). 1990–2007 je predaval na Naravoslovni fakulteti Karlove univerze. Od 2002 je predavatelj na doktorskem programu Krasoslovje na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici in zunanji sodelavec (2004) Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni.

Kot krasoslovec se ukvarja predvsem s paleokarstom, geologijo krasa in jam ter njihovim razvojem, s kraškimi sedimenti in geomorfologijo krasa ter je svetovno priznani strokovnjak za speleokronologijo. Je eden izmed utemeljiteljev paleokarstologije kot samostojne panoge v okviru krasoslovja. 1997 je pričel v večji meri uporabljati paleomagnetne in magnetostratigrafske metode pri preučevanju jamskih sedimentov, pri čemer sodelujejo tudi slovenski krasoslovci. Te raziskave prinašajo bistvene novosti k poznavanju starosti in razvoja kraških jam na Slovenskem.

Bil je generalni sekretar Mednarodne speleološke zveze (1993–2005) in njen podpredsednik (2005–09). Od 2005 je dopisni član SAZU in od 2007 dopisni član Polske Akademie Umiejętności. Je dobitnik srebrne medalje češkega speleološkega društva (1989), častni meščan (1999) mesta Samchok (Republika Koreja) in dobitnik medalje akademika Bohuslava Cambela slovaške akademije znanosti (2013).

Dela

Paleokarst : a systematic and regional review, Amsterdam - Praha, 1989 (souredniki Derek C. Ford, Jerzy Głazek, Ivan Horáček).
Paleomagnetism and Magnetostratigraphy of Karst Sediments in Slovenia, Postojna - Ljubljana, 2008 (soavtorji Nadja Zupan Hajna, Andrej Mihevc, Peter Pruner).
Magnetic Record in Cave Sediments : a Review, The Earth´s Magnetic Interior, Dordrecht - New York, 2011, 343–360 (soavtor Petr Pruner).
Sediments of the Biśnik Cave (Poland) : lithology and stratigraphy of the Middle Palaeolithic site, Quaternary International, 2014, št. 9–15, 326–327 (s soavtorji).
Snežna jama (Slovenia) : interdisciplinary dating of cave sediments and implication for landscape evolution, Geomorphology (Amsterdam), 247, 2015, 10–24 (s soavtorji).

Viri in literatura

Arhiv SAZU, (Pavel Bosák): Curriculum vitae, 2. 5. 2016 (rokopis).
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 56, 2006.
Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności, 2006/2007, 2007.
Kranjc, Andrej: Bosák, Pavel (1951–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1019040/#novi-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine