Vrišer, Sergej avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Alberti
Rodbina