Rakovec, Andreja avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Badovinac, Ilija
1. avgust 1917, Rosalnice, Slovenija
12. februar 1944, dolina Gračnice, Gračnica, Slovenija
Benčič, Dragomir
30. oktober 1911, Pulj, Hrvaška
22. junij 1967, Zagreb, Hrvaška
Bernard, Jakob
21. julij 1909, Koritno (Bled, obč.), Slovenija
10. februar 1942, Stirpnik, Slovenija
Besednjak, Angel
16. oktober 1914, Branik, Slovenija
1. november 1941, Lesično, Slovenija
Bizjak, Janez
31. december 1911, Otlica, Slovenija
29. oktober 1941, Šujica, Slovenija
Bobič, Jurij, plemeniti
23. april 1614, Dob, Slovenija
pred oktober 1664, Moste (Komenda, obč.), Slovenija
Boldan, Jože
30. avgust 1915, Višnje (Ivančna Gorica, obč.), Slovenija
8. januar 1994, Ljubljana, Slovenija
Bračič, Mirko
16. marec 1915, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
11. december 1943, Kočevje, Slovenija
Bratuš, Lucijan
16. februar 1949, Postojna, Slovenija
Bratušek, Alenka
31. marec 1970, Celje, Slovenija
Brdar, Jakov
22. april 1949, Livno, Bosna in Hercegovina
Brejc, Tomaž
25. november 1946, Ljubljana, Slovenija
Brezigar, Barbara
1. december 1953, Ljubljana, Slovenija
Brodarič, Janko
5. oktober 1922, Rosalnice, Slovenija
1943, Veljun, Hrvaška
Bukovec, Franc
14. marec 1910, Verje, Slovenija
26. september 1942, Vnanje Gorice, Slovenija
Butina, Milan
21. november 1923, Kočevje, Slovenija
24. junij 1999, Ljubljana, Slovenija
Cesar, Ciril
6. julij 1923, Mozirje, Slovenija
Ciglenečki, Marjeta
18. maj 1954, Ljubljana, Slovenija
Cuderman, Stane
26. april 1895, Kamnik, Slovenija
19. maj 1946, Predaselj, Kamniška Bistrica, Slovenija
Čadež, Dragica
29. april 1940, Ljubljana, Slovenija
Čeh, Boni
9. januar 1945, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija
Čerin, Bogo
5. avgust 1947, Maribor, Slovenija
19. julij 2017, Maribor, Slovenija
Čerle, Ivo
11. avgust 1935, Maribor, Slovenija