Poklici in dejavnosti Generalmajor

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Ahlin, Alojz
4. julij 1926, Veliko Mlačevo, Slovenija
17. februar 2011, Beograd, Srbija
Ambrožič, Ladislav
10. marec 1908, Čatež ob Savi, Slovenija
16. junij 2004, Golo, Slovenija
Berkopec, Josip
25. marec 1911, Rumanja vas, Slovenija
31. julij 1997, Ljubljana, Slovenija
Cetinski, Andrej
30. november 1921, Banja Loka, Slovenija
25. oktober 1997, Ljubljana, Slovenija
Črnugelj, Franc
5. junij 1921, Grabrovec, Slovenija
15. oktober 2013, Beograd, Srbija
Dežman, Anton
12. junij 1920, Lesce, Slovenija
1. junij 1977, Radovljica, Slovenija