Primorski slovenski biografski leksikon

VIDMAR Marijan, generalmajor, načelnik štaba lj. korpusa, r. 21. jun. 1936 v Idriji. Oče Franc, delavec, mati Frančiška Kogej, gospodinja. Osn. š. v Idriji, v Lj. je dokončal sred. tehn. š. – rudarski odsek. Nato je nadaljeval šolanje na vojaških šolah, dokončal je Vojaško akad. v Bgdu, Inženirsko akad. »Kujbišev« v Moskvi ter Šolo ljudske obrambe in Šolo splošne ljudske obrambe v Bgdu. Služboval je v Titogradu, Karlovcu, Obrenovcu, Bgdu, Postojni in Lj. Opravljal je dolžnosti komandirja osnovnih enot, bil načelnik štaba polka, referent in pomočnik načelnika Uprave inž. enot v Generalštabu JLA, načelnik Uprave vojaškega okrožja, načelnik odseka v poveljstvu lj. armadnega območja, načelnik štaba divizije v Postojni, načelnik Republ. štaba teritorialne obrambe Sje. Ko je bilo ukinjeno lj. armadno območja, je postal načelnik štaba lj. korpusa v okviru 5. armadnega območja v Zgbu. Generalmajor je postal 1989.

Prim.: Osebni podatki v pismu z dne 12. okt. 1990.

Bevk

Bevk, Samo: Vidmar, Marijan (1936–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi951890/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine