Bevk, Samo avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Bonča, Valter
17. marec 1968, Ljubljana, Slovenija
Ciccarelli, Antonio
6. julij 1914, Novara, Italija
1998, neznano
Rupnik, Ivan
26. junij 1956, Črni Vrh (Idrija, obč.), Slovenija
Rupnik, Peter
8. julij 1944, Idrija, Slovenija
25. februar 1994, Idrija, Slovenija
Simonič, Primož
3. junij 1893, Plužnje, Slovenija
18. september 1975, Škofja Loka, Slovenija
Skvarča, Janko
27. januar 1915, Spodnja Idrija, Slovenija
20. december 1943, Bistrica ob Sotli, Slovenija
Soban, Darinka
13. maj 1921, Novo mesto, Slovenija
2008
Svetina, Mira
15. maj 1915, Idrija, Slovenija
6. julij 2007, Ljubljana, Slovenija
Svetlik, Edvard
Svetlik, Ivan
4. september 1950, Srednja Kanomlja, Slovenija
Troha, Teodor
25. avgust 1933, Idrija, Slovenija
Uršič, Jernej
23. avgust 1784, Idrija, Slovenija
30. avgust 1860, Kamna Gorica, Slovenija
Vidmar, Marijan
21. junij 1936, Idrija, Slovenija
Vitek, Josip