Poklici in dejavnosti Anesteziolog

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Bregant, Dimitrij
16. september 1936, Celje, Slovenija
Dekleva, Igor
9. april 1921, Maribor, Slovenija
25. maj 2006, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Soban, Darinka
13. maj 1921, Novo mesto, Slovenija
2008