Primorski slovenski biografski leksikon

RUPNIK Peter, gospodarstvenik, r. 8. jul. 1944 v Idriji, u. 25. febr. 1994 tam. Oče Pavel, rudar, mati Viktorija Krapš, gospodinja. Osn. š. in gimn. v Idriji (maturiral 1963). 1963 je pričel študij tehnične fizike na FNT U. v Lj., kjer je jeseni 1969 diplomiral. V gimn. letih in med študijem je veliko deloval v mladinskih in študentskih organizacijah. 1967 in 1968 je bil preds. univ. odb. Zveze študentov Sje. Že pred diplomo se je 1969 kot višji tehnik zaposlil na Inštitutu Jožef Stefan v Lj. in delal pri pospeševalniku tipa Van de Graff, tu je pod vodstvom dr. M. Kregarja tudi pripravljal diplomsko nalogo. Po diplomi je dobil naziv mlajšega raziskovalca in se vpisal na študij tretje stopnje tehnične fizike. Napredoval je v višjega asistenta in istočasno delal kot asistent na Elektrotehnični fak. 1977 je končal magisterij in pridobil naziv samostojnega asistenta. Istočasno je pričel pripravljati doktorat, vendar ga zaradi drugih delovnih obveznosti ni nikoli dokončal. 1977 se je namreč preselil v Idrijo in prevzel direktorsko mesto tovarne Kolektor, ki ga je zelo uspešno vodil vse do svoje prezgodnje smrti. Na Inštitutu Jožef Stefan je sodeloval pri številnih raziskavah, predvsem v zvezi s fiziko jedra in skupaj s sodelavci sodeloval na številnih znanstvenih posvetovanjih in objavil vrsto razprav v tujih in domačih strok. časopisih, revijah in publikacijah. 1974 je skupaj s sodelavci prejel nagrado sklada Borisa Kidriča za analizo atenuiranega Dopplerjevega premika, upoštevajoč proces diskretnega ustavljanja, za nov pristop k analizi merjenja atenuiranega Dopplerjevega premika in za analizo meritev atenuacije Dopplerjevega premika pri uporabi nizkostopenjskega procesa ustavljanja. 1978 pa s sodelavcem dr. M. Hribarjem nagrado iz sklada Borisa Kidriča za izume pri izpopolnitvi sonde za določanje koncentracije živega srebra v stenah vrtin. Po diplomi je vse do 1992 honorarno poučeval fiziko na gimn. v Idriji in bil 13 let preds. sveta šole. – Prelomnica v njegovem življenju je bila prav gotovo 1977, ko je prevzel vodstvo tovarne Kolektor v Idriji. Pod njegovim vodstvom je podjetje doseglo velik razvojni korak v proizvodnji, tehnologiji in izvoru. V sedemnajstih letih njegovega vodenja je Kolektor štirikrat povečal svojo proizvodnjo in postal uspešno mednar. podjetje v mešani lasti. Ob uspešnem sodelovanju s tujim partnerjem se je Kolektor v dvajsetih letih razvil iz obrtniške delavnice z nekaj deset zaposlenimi v drugega največjega proizvajalca kolektorjev v Evropi in s tem v sam svetovni vrh. 1992 je za dosežke na gospodarskem področju prejel nagrado Gospodarske zbornice Sje. 1983 je dobil najvišje priznanje občine Idrija; 1986 pa tudi Red zaslug za narod s srebrno zvezdo. – Od 1987 je bil preds. Sveta Krajevne skupnosti Idrija in v tem obdobju dosegel pravi preobrat v pojmovanju in urejanju komunalnih in infrastrukturnih problemov mesta. – Kot gospodarstvenik je vsa leta sodeloval v različnih strok. in uprav. odb. gospodarskih in drugih združenj v R Sji. Bil je član organov Komercialne banke Nova Gor. in zadnja leta tudi preds. njenega upravnega odb., bil je tudi član upravnega odb. Inštituta Jožef Stefan.

Prim.: Osebni podatki Nede Rupnik (sept. 1994); Arhiv in hemeroteka Mestnega muzeja Idrija.

Bevk

Bevk, Samo: Rupnik, Peter. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi945370/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (29. november 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine