Slovenski biografski leksikon

Svetina Mira - Vlasta r. Kogej, posvoj. Tomšič, vdova Kebe, por. Svetina, narodni heroj, r. 15. maja 1915 v Idriji rudarjevi hčeri Mariji Kogej, živi v Lj. Tu se je po končani Drž. učit. šoli (mat. 1936) vpisala na univ., delala v levičar. študent. društvih, zlasti v Domu visokošolk, zunaj pa v Zvezi kmeč. fantov in deklet. Sprejeta v KPS 1939, je postala član KP SKOJ za Sjo, opravljala važne kurir. posle med CK KPS in CK KPJ (v Zgbu) ter okrož. komiteji KPS. Po okupaciji je bila sekretar univ. partij. biroja, hkrati vzdrževala partij. zvezo Lj.—Gorenj.—Štaj. Pozno jeseni 1941 je odšla na Gorenj., nov. postala član novoustanovlj. PK KPS za Gorenj., jun. 1942 bila poslana v Lj. Bila je članica Poverjeništva CK KPS in IOOF za Lj., od konca sept. 1943 pa sekretar tega Poverjeništva; okt. do dec. 1944 na osvobojenem ozemlju instruktor CK KPS in IOOF za Štaj. Po osvoboditvi prvi sekretar MK KPS in MO OF za Lj.; kasneje članica oz. predsednik kontrolne komisije pri CK; kot ljud. poslanec tajnik Ljud. skupščine LRS, oz. predsednik odbora za zdravstvo in soc. polit. Ljud. skupščine LRS. Delala je v raznih republ. odborih družb. organizacij in organih družb. upravljanja, posebno na področju zdravstva in soc. varstva. Zdaj je predsednica GO Rdeč. križa za Sjo, članica ustavnega sodišča SRS. — S. je nosilka spomenice 1941 in visokih odlikovanj, od 27. nov. 1953 nar. heroj. — Prim.: r. matice (ŠkALj); izv. Učitelj. šole v Lj.; Zbornik nar. heroja Jsle. Bgd 1957, 756 (s sliko); Borec 1965, 196–204. M. L.

Luštek, Miroslav: Svetina, Mira (1915–2007). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi635209/#slovenski-biografski-leksikon (6. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine